2016-09-14

Jak księgowi oceniają wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Od 7 lipca do 12 września tego roku na łamach portalu Księgowi Przyszłości prowadzona była ankieta, której celem było poznanie opinii czytelników na temat wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. W badaniu wzięły udział zarówno osoby pracujące w firmach prywatnych, jak i właściciele i pracownicy biur rachunkowych i kancelarii podatkowych. Jak ankietowani ocenili JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim firmy prowadzący te księgi przy użyciu systemów komputerowych będą zobowiązane przekazywać organom podatkowy. Obowiązkiem przekazywania JPK objęte są już firmy duże, wkrótce temat ten dotyczyć będzie również przedsiębiorstw średnich i małych.

Większość uczestników naszego badania zadeklarowała, że temat JPK jest jej znany - aż 80% wskazała, że słyszała o nim co najmniej miesiąc wcześniej, a zaledwie 10 % badanych stwierdziło że słyszała o JPK mniej niż tydzień przed wypełnieniem ankiety bądź, że spotkała się z tym terminem po raz pierwszy. Jako źródło wiedzy o Jednolitym Pliku Kontrolnym ankietowani najczęściej wskazywali media, na kolejnych miejscach znalazły się strony Ministerstwa Finansów oraz dostawcy oprogramowania księgowego.

Choć uczestnicy badania spotkali się już z termin JPK, dość słabo oceniają swój poziom wiedzy na ten temat. Aż 60% ankietowanych uważa, że nie jest pewne swojej wiedzy o JPK, a 31% oceniła ją jedynie jako „dość dobrą”. Tylko 6% badanych jest pewne, że ma wszystkie potrzebne informacje na temat JPK i jest przygotowana na jego wdrożenie.

Dość słabo ankietowani oceniają również poziom informacji, który uzyskali od dostawców oprogramowania księgowego z którego korzystają. Zaledwie 12% uważa, że ma wszystkie potrzebne informacje, a 40% uznało, że informacje które uzyskały nie są wystarczające. Aż 35% ankietowanych nie wie jeszcze jak będzie wyglądać kwestia wprowadzanie pliku JPK w stosowanych przez nich narzędziach. Ankietowani ocenili również koszty związane z wprowadzeniem JPK w stosowanym przez nich oprogramowaniu. Zaledwie 23% badanych otrzyma JPK w cenie aktualizacji obecnie używanego systemu, co 4 będzie musiał dodatkowo zapłacić za funkcję JPK, a blisko 30% procent planuje zmienić z tego powodu oprogramowanie.

Jeśli chodzi o poziom przygotowania na wprowadzenie JPK, może on został oceniony połowicznie – chodź tylko 5% ankietowanych zadeklarowało że ich firmy są już gotowe na nowy obowiązek, aż 45% uczestników badania wskazało, iż ich firmy są w trakcie wprowadzania koniecznych zmian. Z kolei co czwarty badany uznał, że dostosowanie do nowych wymogów zostawia na termin późniejszy, a co dziesiąty nie wiem jak powinien przygotować firmę. Ankietowani mieli również za zadanie ocenić wpływ wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego na przedsiębiorstwa. Blisko 60% ankietowanych uważa, że wprowadzenie JPK może ułatwić przeprowadzanie w firmach kontroli skarbowych. Przeciwnego zdania jest jedynie 18% ankietowanych. O wiele pesymistyczniej ankietowani ocenili wpływ jaki wprowadzenia wymogu Jednolitego Pliku Kontrolnego może mieć na prowadzenie działalność gospodarczej. Aż 75% badanych uważa, że utrudni to prowadzenie firmy, a zaledwie co dziesiąty ankietowany uznał, że wprowadzenie JPK może mieć dla przedsiębiorców skutki pozytywne.

Od stycznia 2017 obowiązkiem comiesięcznej wysyłki JPK_VAT objęte będą już również firmy małe i średnie, przyszły rok pozwoli więc lepiej ocenić skutki jakie dla przedsiębiorców i księgowych będzie miało wprowadzenie jednolitych plików kontrolnych.

Zapraszamy do pobrania książeczki o JPK, przygotowanej przez ekspertów firmy Soneta sp. z o.o.

photo credit: Keyboard closeup via photopin (license)

Badanie realizowane było od 7 lipca do 12 września na łamach portalu księgowi przyszłości, poprzez ankietę online. W badaniu wzięło udział 48 ankietowanych.