2015-11-24

Ryczałt ewidencjonowany – czy warto?

Obok Karty podatkowej oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów ryczałt ewidencjonowany to jedna z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej osób fizycznych. Kiedy warto z niej skorzystać, a kiedy się to nie opłaca?

Istota ryczałtu ewidencjonowanego Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Decydując się na nią, przedsiębiorcy odprowadzają podatek od przychodu, który nie może być pomniejszony o koszty jego uzyskania. Niemożność odliczenia kosztów uzyskania przychodu jest niestety główną wadą ryczałtu. Z kolei na jego korzyść przemawiają niskie stawki podatku oraz uproszczone ewidencje podatkowe. Aby móc rozliczać się na zasadach ryczałtu, od jednego dnia przed rozpoczęciem działalności do najpóźniej tego, w którym uzyska się pierwszy przychód, fakt ten należy zgłosić do urzędu skarbowego. Zgłoszenia wyboru tej formy opodatkowania można dokonać podczas składania wniosku rejestracyjnego na formularzu CEIDG-1. Z kolei jeśli planujemy przejść na ryczałt w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, zmianę formy opodatkowania należy zgłosić w ciągu danego roku podatkowego do US-u najpóźniej 20 stycznia.

Kto może z niego skorzystać?

Wszelkie podmioty uprawnione i nieuprawnione do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego wymienione zostały w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Na tę formę opodatkowania mogą zdecydować się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność zarówno w formie indywidualnej, jak i spółki osobowej. Z ryczałtu nie mogą skorzystać właściciele aptek, lombardów, komisów z częściami samochodowymi oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą, kupna i sprzedaży wartości dewizowych, jak również niektórych wolnych zawodów oraz usług. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego należy również pamiętać o obowiązujących limitach. Prawo do skorzystania z tej formy opodatkowania tracą przedsiębiorcy, którzy w poprzednim, 2014 roku przekroczyli 150 tys. euro przychodu (czyli 628 880 zł) z działalności prowadzonej samodzielnie bądź w ramach spółki.

Czy warto?

Główną wadą ryczałtu ewidencjonowanego jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jednakże zaletą, która skłania do wyboru tej formy opodatkowania, są głównie bardzo niskie stawki podatkowe. Ich wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi od 3 do 20%. Na wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako uproszczonej formy opodatkowania skorzystają głównie przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność usługową w zakresie handlu i działalność gastronomiczną, gdyż dla tych rodzajów działalności stawka podatkowa wynosi jedynie 3%. Ryczałt będzie bardzo opłacalny także w przypadku prowadzenia działalności wytwórczej i budowlanej (5,5%) oraz usługowej (8,5%). Ryczałt ewidencjonowany nie będzie miał zastosowania w przypadku osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem bądź samotnie wychowujących dziecko, gdyż po wyborze tej formy opodatkowania niestety stracą oni do tego prawo.