2015-01-29

Użytkowanie samochodu osobowego na nowych zasadach

Wraz z nadejściem nowego roku zmieniają się postanowienia w umowach o użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Nowe przepisy są związane z ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nazywaną czwartą ustawą deregulacyjną. Teraz rozliczanie służbowego pojazdu do prywatnych celów stało się dużo prostsze i łatwiejsze niż było do tej pory.

Od 1 stycznia 2015 roku, rozliczanie samochodu służbowego do celów prywatnych odbywa się w systemie ryczałtowym. Wcześniej, wycena wartości nieodpłatnego świadczenia, które przysługuje pracownikowi z tego tytułu, sprawiała nierzadko wiele kłopotu. Decydowano się często na uznanie iż jest ona równa cenie wypożyczenia pojazdu w wypożyczalni. Dlatego ustawodawca zdecydował się uprościć tę procedurę. Obecnie, wycena odbywa się przy uwzględnieniu pojemności silnika pojazdu, a także ilości dni, przez które pracownik korzysta z samochodu każdego miesiąca. Wszystkie inne wcześniejsze sposoby wyceny nie są przewidziane w ustawie.

Dzięki nowym rozwiązaniom, trudności z ustaleniem kwoty wynajmu pojazdu służbowego do celów prywatnych zostaną zażegnane. Ponadto, za sprawą wprowadzenia rozliczania w systemie ryczałtowym, pracodawca nie będzie już musiał prowadzić wszelkich ewidencji dotyczących przebiegu takiego pojazdu. Należy pamiętać, że wszystkie regulaminy obowiązujące do tej pory wewnątrz zakładu pracy, za sprawą nowej ustawy, przestaną obowiązywać i należy je dostosować do nowego prawa.

Ustawa jasno określa w systemie ryczałtowym, stawki świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych. W przypadku pojazdów o pojemności silnika mniejszej niż 1600 cm³ wysokość świadczenia ustalona została na 250 złotych miesięcznie, z kolei dla samochodów o pojemności silnika większej niż 1600 cm³ – 400 złotych miesięcznie. W przypadku, gdy pracownik nie będzie wykorzystywał samochodu do celów prywatnych przez wszystkie dni miesiąca, zdecydowano się na to, aby rozliczać każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 powyższych kwot. Z kolei, jeśli świadczenie, które przysługuje pracownikowi jest częściowo odpłatne, to przychód pracownika jest równowartością różnicy między wartością wynikającą z ustawy oraz ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

Za sprawą nowej ustawy, pracodawcy będą zmuszeni do wprowadzenia polityki samochodowej, która pozwoli na uporządkowanie zasad i wprowadzenie regulaminów, dotyczących wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników. Jednak nie podlega wątpliwości fakt, że zasady rozliczania użytkowania pojazdów służbowych będą teraz znacznie prostsze i bardziej przejrzyste.