2015-01-15

Zmiany w podatkach 2015

Wraz z początkiem nowego roku zawsze zalewa nas fala nowych przepisów prawnych. Dlatego też warto zapoznać się z wchodzącymi w życie w styczniu zmianami, a szczególnie z tymi, które czekają nas w przepisach podatkowych. Oto przegląd najważniejszych z nich.

Kontrola Podatkowa

Resort Finansów, chcąc zmotywować urzędy do pracy, poinformował że minimum 80 proc. kontroli finansowych w 2015 roku ma kończyć się domiarem. W innym wypadku urzędy, które nie będą spełniały postawionych wymogów, mogą zostać ukarane na przykład redukcją etatów. Decyzja resortu ma na celu przede wszystkim sprawić, aby urzędy były bardziej precyzyjne przy wyborze kontrolowanych podatników i docierały do tych, którzy prowadzą rozliczenia nieprawidłowo. Ponadto, Ministerstwo Finansów ma na względzie tych płatników, którzy działają uczciwie i niepotrzebnie są nachodzeni przez urzędy.

Ulgi podatkowe

Jeśli chodzi o ulgi podatkowe, to przede wszystkim zwiększy się wymiar ulgi na dziecko. Rozliczając się za 2014 rok, będzie można odpisać o 332 złote więcej za trzecie dziecko i prawie 476 złotych więcej za czwarte i kolejne. Należy także spodziewać się zmiany dotyczącej ulgi na złe długi. Nowe regulacje umożliwią wyłączenie obowiązku dłużników, dotyczącego korygowania odliczonego, wynikającego z faktury naliczonego podatku.

Zwolnienia z opodatkowania

Wartość świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej, które otrzymuje osoba niezamożna, zostanie zwolniona z podatku dochodowego. Kolejną zamianą jest rozszerzenie zakresu zwolnień od opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia, dzięki czemu ze zwolnienia będzie można skorzystać w większej ilości przypadków. Ponadto, zdecydowano się na zwolnienie z opodatkowania zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.

Nowe zasady

Należy pamiętać, że od 2015 roku zmieniają się zasady korzystania z kasy fiskalnej. Lekarze, stomatolodzy, mechanicy, prawnicy, czy kosmetyczki od nowego roku już nie są zwolnione z korzystania z niej bez względu na otrzymywane dochody. Kolejną zmianą jest rozszerzenie katalogu deklaracji, które będzie można przesyłać drogą elektroniczną, bez wymogu stosowania e-podpisu.

Na korzyść podatnika?

Prezydencki projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej został oceniony przez ekspertów bardzo pozytywnie. Warta uwagi, stała się szczególnie zasada, która mówi, aby wszelkie wątpliwości rozstrzygać zawsze na korzyść podatnika. Z krytyką, z kolei, spotkała się duża nowelizacja Ordynacji podatkowej, przygotowana przez Resort Finansów, a szczególnie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.