2022-06-10

Polski Ład – zmiany w składce zdrowotnej

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wiązały się ze sporymi kontrowersjami. Nowelizacja ustawy ma zmodyfikować niektóre z regulacji tak, by były korzystniejsze dla płatników składek.

Składka zdrowotna - zmiany

Składka zdrowotna – zmiany wprowadzone przez Polski Ład w 2022 roku

Wejście w życie na początku bieżącego roku Polskiego Ładu wprowadziło ogromne zmiany w zakresie zasad obliczania składki zdrowotnej i możliwości jej odliczenia od podatku. Zgodnie z nowymi zasadami, wysokość składki zdrowotnej została uzależniona od uzyskiwanego przychodu lub dochodu. Jednocześnie sposób jej obliczania został zróżnicowany w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Poza tym zniesiono możliwość odliczenia składki zdrowotnej od zapłaconego podatku. Nawet jeśli kwota składki okazała się mniejsza niż w poprzednich latach, to nie można jej było ująć w kosztach, więc wydatek ten nie był w żaden sposób kompensowany. Wszystko to sprawiło, że składka zdrowotna stała się znaczącym obciążeniem dla wielu płatników. Dlatego też wprowadzone regulacje były jednym z najczęściej dyskutowanych tematów podczas konsultacji dotyczących zmian w przepisach Polskiego Ładu.

Sprawdź, jak Polski Ład zmienił wysokość składki zdrowotnej i sposób jej naliczania w 2022 roku.

Nowelizacja Polskiego Ładu

Liczne zastrzeżenia co do regulacji wprowadzanych przez Polski Ład sprawiły, że rozpoczęto prace nad nowelizacją, która ma za zadanie uprościć system i wprowadzić zmiany na korzyść przedsiębiorców. Choć nic nie wskazuje na to, że rozwiąże ona wszystkie problemy zgłaszane w stosunku do pierwotnej wersji ustawy, to kilka zmian z pewnością poprawi sytuację płatników składek.

Przede wszystkim zapowiedziano umożliwienie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą dokonania ponownego wyboru formy opodatkowania na 2022 rok. Przedsiębiorcy będą mogli zmienić formę opodatkowania wstecznie lub od 1 lipca. To, czy cofać się z księgowością do stycznia, czy też prowadzić księgi rachunkowe w jednej formie przez pół roku i w innej przez kolejne pół będzie zależało od indywidualnej decyzji przedsiębiorcy, który zechce zmienić formę opodatkowania. Nowelizacja ma też pozwolić na limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od postawy opodatkowania przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Polski Ład i składka zdrowotna – zmiany od 1 lipca 2022 r.

Zmiany, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy Polski Ład, niestety nie obejmą wszystkich. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych nadal będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy opodatkowania. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli odliczyć składkę zdrowotną od dochodu, ale wysokość kwoty możliwej do wliczenia w koszty, będzie limitowana i ma wynosić 8 700 zł. Zapłacone składki zdrowotne powyżej limitu nie będą odliczane ani od podatku, ani od dochodu.

Limit będzie obowiązywał także podatników rozliczających się ryczałtem. W tym przypadku będzie można odliczyć od przychodu kwotę nieprzekraczającą 50% zapłaconych składek zdrowotnych, czyli pomniejszyć przychód. Natomiast podatnicy korzystający z karty podatkowej będą mogli odliczyć część składki zdrowotnej, a dokładnie kwotę równą 19% zapłaconych składek zdrowotnych, co oznacza, że w ich przypadku możliwe jest pomniejszenie podatku.

Wśród pozostałych zmian jest wyłączenie z opłacania składki zdrowotnej diet za udział w komisjach wyborczych i państwowych komisjach egzaminacyjnych do 6 000 zł. Nowelizacja ustawy Polski Ład wprowadzi też obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych, dla których podstawą do obliczenia składki zdrowotnej będzie kwota przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedzającego. Zmiana ta wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.