2022-04-11

Współpraca z UK po Brexicie – jak rozliczyć dochody za 2021 rok?

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wymagało wielu ustaleń mających zapewnić komfort dalszej współpracy między tym krajem a Wspólnotą. W jaki sposób po Brexicie należy rozliczać przychody od klientów pochodzących z UK w polskich przedsiębiorstwach?

Współpraca z UK po Brexicie

Rezydencja podatkowa a przychody ze współpracy z klientami w UK

Art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium RP podlegają obowiązkowi podatkowemu na terenie naszego kraju, bez względu na lokalizację źródła dochodów. O miejscu zamieszkania decyduje fakt czy osoba taka posiada w naszym kraju tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych (m.in. prowadzi tutaj firmę lub ma najbliższą rodzinę) lub przebywa na terytorium Polski przez co najmniej 183 dni w ciągu całego roku.

W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z powyższych sytuacji osoba taka uważana jest za rezydenta podatkowego i powinna rozliczać się ze swoich przychodów zgodnie z naszymi krajowymi przepisami. Co jednak, gdy część dochodów (np. w ramach współpracy z zagranicznymi klientami) pochodzi z terenów Wielkiej Brytanii?

Opodatkowanie działalności gospodarczej przy współpracy z UK

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, pomiędzy naszymi krajami podpisana została 20 lipca 2006 roku specjalna Konwencja, której brzmienie – po opuszczeniu przez UK struktur Unii Europejskiej – pozwoliło wprowadzić odpowiednie regulacje międzypaństwowe.

Prowadząc działalność gospodarczą na terenie Polski, a także współpracując z brytyjskimi kontrahentami, powinniśmy zainteresować się art. 7 wspomnianej konwencji. Mówi on, że zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym działa ono na co dzień. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nasza firma posiadałaby np. swój zakład produkcyjny lub dowolne inne przedstawicielstwo na terenie Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji należny podatek musiałby zostać opłacony na terenie UK, ale tylko w części możliwej do przypisania temu zakładowi.

Dotyczy to nie tylko zysków majątkowych, ale również:

  • dywidend wypłacanych przez spółkę zlokalizowaną w UK na rzecz wspólnika będącego polskim rezydentem podatkowym,
  • przychodów z odsetek oraz licencji.

O czym warto pamiętać po Brexicie?

Jako że od 1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, zmieniły się również relacje biznesowe względem naszych państw. Nie ma już m.in. mowy o WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów) czy też WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów). W związku z tym polscy przedsiębiorcy prowadzący interesy na terenie Zjednoczonego Królestwa muszą pamiętać m.in. o nowych obowiązkach celnych, stawkach podatkowych czy też regułach transportowych, których w momencie przynależności UK do struktur unijnych nie było.

Dotyczy to również tzw. podatku u źródła, czyli sytuacji, gdy polski podmiot wypłaca powiązanemu podmiotowi brytyjskiemu należności. Takie zdarzenie opodatkowane jest standardowo stawką 20%, choć wspomniana wcześniej konwencja wprowadza również inne stawki, m.in. maksymalnie 5% dla wypłat należności licencyjnych.

Brexit spowodował również brak możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania CIT darowizn dokonywanych na terytorium Wielkiej Brytanii. Również instytucje wspólnego inwestowania, mające swoje przedstawicielstwa na terenie UK, nie mają możliwości uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując – pierwszy rok po Brexicie to dla wielu polskich przedsiębiorstw trudny czas, w którym musiały one dostosować się do zupełnie nowej sytuacji gospodarczej i prawnej. W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy do tej pory istniały silne powiązania ekonomiczne z partnerami po stronie brytyjskiej, znacznym zmianom musiał ulec nie tylko system rozliczeń, ale również logistyki towarowej.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przyniosło również znacznie więcej obowiązków dokumentacyjnych w zakresie podatków, cen transferowych i podmiotów powiązanych, co sprawiło, że współpraca z tym państwem z biurokratycznego punktu widzenia stała się utrudniona.

Mimo opisanych zmian obowiązujące obecnie przepisy podatkowe i handlowe umożliwiają swobodne kontynuowanie współpracy i rozwijanie swojej sieci kontaktów w Zjednoczonym Królestwie. Zwiększona liczba zadań do wykonania nie wpłynęła na spadek atrakcyjności tego kraju jako rynku zbytu zarówno dla naszych usług, jak i towarów.