2022-03-30

Ulgi i preferencje podatkowe dla firm włączających się w pomoc dla Ukrainy

W związku ze wzmożoną liczbą uchodźców przemieszczających się do naszego kraju z terenów objętych działaniami zbrojnymi, wiele osób prywatnych oraz firm włączyło się w pomoc. Przedsiębiorcy udzielający wsparcia mogą skorzystać z ulg i preferencji podatkowych.

Ulgi podatkowe dla firm włączających się w pomoc dla Ukrainy

Na jakie ulgi i preferencje podatkowe może liczyć polski przedsiębiorca?

Osoby przybywające do nas zza wschodniej granicy musiały zostawić w kraju cały dorobek życia. Brakuje im często podstawowych produktów. W zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy włączają się nie tylko osoby prywatne, ale również firmy chcące wspomóc potrzebujących w najtrudniejszym momencie ich życia. Dzięki odpowiednim przepisom istniejącym w polskim prawie przedsiębiorcy mogą nie tylko skutecznie pomagać, ale również skorzystać przy tym z pewnych ulg oraz preferencji podatkowych. Oto najważniejsze z nich.

Odliczenie od PIT i CIT darowizn przekazanych na rzecz NGO

Przekazując darowizny rzeczowe lub pieniężne na rzecz organizacji pozarządowych (np. fundacji, stowarzyszeń, czy też Organizacji Pożytku Publicznego) mamy możliwość odliczenia wartości owej darowizny od podstawy opodatkowania. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie takie może wynieść maksymalnie 6 procent wysokości dochodu osiąganego przez działalność w danym okresie rozliczeniowym, w przypadku osób prawnych (CIT) istnieje możliwość odliczenia maksymalnie 10 procent wysokości osiąganego dochodu.

Chcąc odliczyć wartość darowizny od podstawy opodatkowania, należy udokumentować fakt jej przekazania. W przypadku wpłaty środków pieniężnych będzie to dowód wpłaty na określony rachunek bankowy. W przypadku darowizny rzeczowej niezbędne będzie oświadczenie obdarowanej organizacji o przyjęciu konkretnych produktów. Na takim oświadczeniu muszą znajdować się pełne dane NGO.

Pomoc dla Ukrainy wliczona w koszty prowadzenia działalności

Jeśli firma działająca na terytorium Polski będzie świadczyła nieodpłatnie usługi na rzecz mieszkańców Ukrainy, zgodnie z projektem przygotowywanym przez Ministerstwo Finansów, będzie mogła włączyć koszt takich usług w koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to niższe zobowiązania podatkowe dla PIT lub CIT.

Zgodnie z brzmieniem projektu, takimi możliwościami mają zostać objęte usługi świadczone od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Pomoc dla mieszkańców Ukrainy – co możemy zrobić?

Wojna w Ukrainie jest wydarzeniem nieprzewidywalnym. Dziś nie jesteśmy w stanie ocenić, ile będzie trwała ani jakie skutki ostatecznie przyniesie dla całego świata. Możemy jednak zadbać o niezbędne środki do niesienia pomocy, przygotować magazyny oraz zasilić konta fundacji i stowarzyszeń wspomagających osoby uciekające z terenów objętych działaniami wojennymi. W związku z tym pomoc finansowa i materialna jest tematem, który będzie aktualny co najmniej przez kilka najbliższych miesięcy.

Wiele polskich firm już wcześniej, bez oczekiwania na jakiekolwiek ulgi, ruszyło z dobrowolnym wsparciem, czy to w postaci zakupu najbardziej potrzebnych produktów, czy też oferując swoje usługi za darmo osobom przybywającym do nas zza wschodniej granicy.

Możliwość uzyskania konkretnych preferencji podatkowych z pewnością sprawi, że kolejne podmioty będą włączały się we wspólną akcję mającą na celu poprawę warunków życia Ukraińców przeżywających obecnie niezwykle trudne chwile. Możliwość odliczenia darowizn od podatku dochodowego, a także wliczenia w koszty prowadzonej działalności usług świadczonych naszym wschodnim sąsiadom pozwoli na szerszą skalę pomagać wszystkim tym, którzy naszej pomocy aktualnie potrzebują.