2022-03-17

Zwolnienie z kasy fiskalnej w 2022 roku

Posiadanie kasy fiskalnej w niektórych przypadkach jest wymogiem, do którego przedsiębiorcy muszą się dostosować. Czy istnieją jednak sytuacje, w których możemy zrezygnować z kasy fiskalnej?

Kasa fiskalna

Stosowanie kasy fiskalnej – przepisy

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej zawarty jest w ustawie o VAT (art. 111, ust. 1). Mówi on o tym, że obowiązek stosowania tego typu urządzeń przypada przedsiębiorcom, którzy oferują swoje produkty lub usługi osobom fizycznym oraz rolnikom ryczałtowym.

W takiej sytuacji zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Ulga ta pozwala odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup każdej z kasy w wysokości do 90% jej ceny netto. Suma odliczana od podatku nie może jednak być wyższa niż 700 zł. Jeśli mimo wszystko przekroczy ona zobowiązanie podatkowe na okres, w którym następuje wykorzystanie ww. ulgi, podatnik ma prawo otrzymać zwrot różnicy na własny rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Może on również odliczyć ulgę na zakup w okresie późniejszym, pod warunkiem, że nie przekroczy on 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji na zakupionej kasie.

Kiedy możemy zrezygnować z kasy fiskalnej w 2022 roku?

Zakup kasy fiskalnej oraz jej odpowiednia konfiguracja w wielu przypadkach stają się dla polskich przedsiębiorców koniecznością. Zmiany w przepisach (m.in. projekty dotyczące wprowadzenia do obiegu e-paragonów) prowadzą do sytuacji, w których coraz większa liczba firm będzie zmuszona do zakupu tego typu urządzenia.

Istnieją jednak sytuacje, w których po spełnieniu odpowiednich warunków zakup kasy nie jest konieczny. Co więcej, możliwe jest również zaprzestanie z korzystania z niej nawet mimo sytuacji, gdy rzeczone urządzenie posiadamy i korzystaliśmy z niego w prowadzonej przez nas działalności. Kiedy możliwa jest rezygnacja z kasy fiskalnej?

W 2022 roku jest to możliwe w momencie, gdy spełnione zostaną trzy warunki:

  1. W 2021 roku nie został przekroczony limit 20 000 zł obrotu z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych.
  2. W ramach działalności gospodarczej nie są wykonywane czynności wymienione w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku, wyszczególniającego sytuacje, w których stosowanie kasy fiskalnej jest konieczne, tj. sprzedaży alkoholu i papierosów, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego (zarówno nowego, jak i używanego), oprogramowania, filmów oraz muzyki na nośnikach fizycznych, części i akcesoriów samochodowych, wyrobów z metali szlachetnych czy sprzętu fotograficznego (z wyłączeniem części i akcesoriów), świadczenia usług transportowych dla osób fizycznych.
  3. W latach poprzednich (od 2020 roku wstecz) nie zostało utracone prawo do zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej, np. poprzez przekroczenie określonego w przepisach prawa limitu.

Spełnienie powyższych warunków pozwala na rezygnację ze stosowania kasy fiskalnej w 2022 roku. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie do swojej oferty którejkolwiek z czynności wskazanych w §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów lub przekroczenie limitu obrotów w sprzedaży towarów/usług osobom fizycznym lub rolnikom ryczałtowym będzie skutkowało natychmiastową utratą prawa do zwolnienia i koniecznością nabycia oraz zarejestrowania własnej kasy fiskalnej.

Jeśli jednak spełniamy wszystkie powyższe warunki, a mimo wszystko stosowaliśmy do tej pory zakupioną przez nas kasę fiskalną (przedsiębiorca może to zrobić samodzielnie przed osiągnięciem limitu obrotów), musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Wspomniana wcześniej ulga na zakup kasy może wymagać zwrotu, jeśli od momentu jej uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym, do dnia rezygnacji z wykorzystania kasy rozliczeniowej nie minęły trzy lata.