2022-11-14

Slim VAT 3 od 2023 roku – jakie zmiany wprowadza?

Uporządkowanie kwestii podatkowych to jedno z głównych działań w ostatnich latach. W związku z tym regularnie słyszy się z w Polsce o kolejnych zmianach wprowadzanych na tym polu. Jedną z nich jest pakiet Slim VAT 3, który wejdzie w życie już z początkiem 2023 roku.

Slim VAT 3

Slim VAT – czego dotyczą zmiany?

Wraz z dniem 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać przepisy wprowadzane przez Slim VAT 3, co jest już trzecią edycją projektu mającego za zadanie uprościć sposób rozliczania podatku od towarów i usług dla przedsiębiorców. W poprzednich dwóch nowelizacjach wprowadzone zostały m.in.:

 • zmiany w fakturach korygujących,
 • wydłużenie terminów dla odliczania VAT,
 • wspólne kursy walut,
 • zmiany w uldze na złe długi, odliczeniach VAT oraz mechanizmie podzielonej płatności. W ramach Slim VAT 3 zmianie ulegną dalsze przepisy ustawy o VAT. Jakie konkretnie? Tej kwestii poświęcamy kolejną sekcję naszego artykułu.

Slim VAT 3 – zmiany w przepisach

Od początku roku 2023 podatnicy rozliczający podatek od towarów i usług w swoich działalnościach gospodarczych będą musieli zmierzyć się z szeregiem zmian, z których najważniejsze wyszczególniliśmy poniżej. Oto one:

 • zwiększony roczny limit przychodu kwalifikujący do zostania małym podatnikiem – został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro z zachowaniem wszystkich dotychczasowych przywilejów wynikających z faktu bycia małym podatnikiem,
 • obowiązywanie w przypadku korekt faktur walutowych kursu, po jakim przeliczona została faktura pierwotna – wyjątkiem mają być faktury korygujące zbiorcze, gdzie obowiązywać będzie kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (identyczne zasady obowiązywać mają również dla importu usług oraz WNT),
 • możliwość odliczenie VAT przy WNT bez potrzeby posiadania faktury dokumentującej fakt nabycia przedmiotów,
 • możliwość korekty transakcji w ramach WDT przy zastosowaniu stawki VAT 0% wyłącznie za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy (Slim VAT 3 doprecyzowuje przepisy w tej kwestii),
 • zmiany w procedurze wydawania WIS, do których należą m.in. likwidacja 40 zł opłaty za wniosek o wydanie WIS, możliwość wezwania przedsiębiorcy przez organ wydający WIS do dostarczenia próbki towaru w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia wezwania,
 • skrócenie z 12 do 6 miesięcy okresu badania obrotów rejestrowanych na kasach (a także wysokości tych obrotów) przez przedsiębiorcę, w celu zakwalifikowania go do szybszego, 15-dniowego zwrotu VAT,
 • brak konieczności wystawiania faktury zaliczkowej w momencie, gdy wpłata zaliczki oraz dostawa towaru odbędą się w tym samym okresie rozliczeniowym,
 • brak konieczności drukowania dokumentów z kas rejestrujących (raportów i dokumentów niefiskalnych) dla przedsiębiorców korzystających z kas online,
 • wprowadzenie wzorów korekt dla deklaracji w ramach procedur OSS i IOSS.

Jaki jest cel wprowadzenia Slim VAT 3?

Trzecia odsłona projektu Slim VAT wprowadza i porządkuje szereg dotychczas istniejących przepisów. Usuwa ona z ustawy o VAT m.in. zapisy o konieczności dopilnowania otrzymania faktur dla odliczenia VAT przy WNT czy też wprowadza brak konieczności drukowania dokumentów fiskalnych. Jednocześnie doprecyzowuje te przepisy, które w obecnym brzmieniu ustawy mogą być dla przedsiębiorców niejasne.

Wejście w życie Slim VAT 3 od 1 stycznia 2023 roku ma za zadanie sprawić, że rozliczenia VAT staną się jeszcze prostsze, a potrzebna do tego dokumentacja okrojona do niezbędnego minimum.