2022-01-14

Polski Ład z perspektywy klienta biura rachunkowego

1 stycznia 2022 roku Polski Ład stał się faktem. Dla przedsiębiorców działających na terenie naszego kraju oznacza to szereg mniejszych lub większych zmian w przepisach. Jakie to zmiany i jak wpłyną na pracę biur rachunkowych?

Polski Ład z perspektywy klienta biura rachunkowego

Co Polski Ład wnosi dla przedsiębiorców?

Polski Ład to projekt, którego jednym z celów jest wprowadzenie znacznych zmian w polskim systemie podatkowym. Wiąże się to z wieloma modyfikacjami przepisów, co sprawia, że rodzimi przedsiębiorcy mogą czuć się nieco zagubieni. Specjalnie z myślą o nich przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych elementów projektu, które zaczęły obowiązywać wraz z początkiem 2022 roku. Należą do nich m.in.:

  • wyższa kwota wolna od podatku dochodowego (wynosi ona 30 000 zł) dla przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną według skali podatkowej,

  • wyższa kwota progu dochodów, od której płacony będzie 32% podatek dochodowy (podniesiona do 120 000 zł),

  • zmniejszenie zasad naliczania wysokości składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, ryczałtem i przy pomocy karty podatkowej – od 2022 roku wynosi ona 9% minimalnego wynagrodzenia (na dany rok podatkowy), znika również możliwość odliczenia jej od podatku dochodowego,

  • stawka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo wynosi 4,9% dochodu (nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia na dany rok) i również nie będzie można odliczyć jej od podatku dochodowego,

  • wyłączenie od 1 stycznia 2022 roku możliwości zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową z wyjątkiem podatników, którzy korzystali z tej formy w 2021 roku,

  • możliwość wspólnego rozliczania VAT przez podatników działających w tzw. grupach VAT,

  • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącego 10% podstawy opodatkowania,

  • wprowadzenie obowiązku rozliczania transakcji z kontrahentem za pośrednictwem rachunku bankowego, jeśli jej wartość przekracza 20 000 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2023 roku księgi i ewidencje będą musiały być przekazywane organom podatkowym w formie ustrukturyzowanej, przy użyciu programów komputerowych.

Powyższe zmiany to jedynie wierzchołek góry lodowej nowelizacji, jakie weszły w życie z początkiem 2022 roku. Każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeczytać dokumenty informacyjne związane z Polskim Ładem, aby móc przygotować się na nowości z nim związane. W tych kwestiach wspomóc nas może biuro rachunkowe. Tylko czy księgowi znają dokładnie zmiany w przepisach i są gotowi prowadzić rachunkowość zgodnie z ich nowym brzmieniem?

Polski Ład a księgowość – czy biura rachunkowe są przygotowane na zmiany w przepisach?

O Polskim Ładzie mówi się od kilku dobrych miesięcy. Od drugiej połowy listopada 2021 roku, gdy pod projektem ostateczny podpis złożył Prezydent RP, polscy przedsiębiorcy przygotowują się do zmierzenia z nową biznesową rzeczywistością. W tym samym czasie do zmian szykują się również księgowi, którzy przy pomocy odpowiednich kursów, szkoleń oraz webinarów poznają tajniki noworocznej rzeczywistości.

Jednym z elementów wspierających pracę nowoczesnego księgowego są dziś również odpowiednie narzędzia informatyczne. Systemy ERP – bo o nich właśnie mowa – zyskały w ostatnich tygodniach aktualizacje umożliwiające łatwiejsze nadążanie za zmianami oraz możliwość zautomatyzowania wielu działań w obrębie finansów firmowych.

Zmiany takie, np. wprowadzone w najnowszej wersji systemu ERP enova365, aktualizują wewnętrzne mechanizmy, dostosowując je m.in. do nowego sposobu obliczania składek ZUS, czy też nowych limitów podatkowych. Dzięki temu praca księgowego jest znacznie prostsza, a ryzyko popełnienia błędu – o wiele mniejsze niż w przypadku prowadzenia księgowości ręcznie.