2022-01-10

Czy MŚP są przygotowane na Polski Ład i jakie kroki powinny podjąć?

Polski Ład wprowadza duże zmiany w prawie podatkowym. Tym samym ma ogromny wpływ na polskich przedsiębiorców. Co warto wiedzieć z perspektywy małych i średnich firm?

Czy MPŚ są przygotowane na Polski Ład?

Polski Ład a działalność gospodarcza – podstawowe zmiany

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadza Polski Ład, podkreśla się zwiększenie kwoty wolnej od podatku w skali podatkowej z 3 091 zł na 8 000 zł aż do 30 000 zł. Podniesiony został także drugi próg podatkowy – kwota 85 528 zł wzrosła do 120 000 zł. Oczywiście regulacje te dotyczą podatników objętych skalą podatkową, czyli podatkiem na zasadach ogólnych. Rzadziej mówi się o innej, nie mniej istotnej zmianie, a konkretnie o uzależnieniu kwoty składki zdrowotnej od dochodu i brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W praktyce wiąże się to ze zwiększeniem wysokości składek zdrowotnych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych. W sytuacji opłacania podatku liniowego składka zdrowotna wynosi 4,9% dochodu, przy czym nie może stanowić więcej niż 9% minimalnego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wzrosło do kwoty 3 010 zł). Innymi słowy, minimalna stawka zdrowotna to 270 zł. A co z podatnikami opodatkowanymi ryczałtem?

W tym przypadku składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, uzależnionego od rocznego przychodu. 9% dochodu na składkę zdrowotną dotyczy osób rozliczających się za pomocą skali podatkowej. Z kolei przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej będą musieli odprowadzić 9% minimalnego wynagrodzenia. Jak to wpłynie na polskich przedsiębiorców? Korzystnie na tych, którzy odnotowują niewielki dochód. Z drugiej strony zmiany uderzą w tych, którzy najlepiej zarabiają, a zatem mają wysokie kwalifikacje i wykazują się szczególnie wysokim stopniem przedsiębiorczości. Warto wiedzieć, że w 2022 roku kwota podatku po przekroczeniu drugiego progu podatkowego będzie wynosić aż 41% (licząc wraz ze składką zdrowotną).

Dla wielu dobrze zarabiających specjalistów, którzy korzystają z tzw. samozatrudnienia, korzystny może się okazać powrót do klasycznych umów o pracę, gdyż inna forma będzie nieopłacalna. Warto przemyśleć taki wariant. Należy też na nowo przeanalizować, czy nie zmienić formy opodatkowania. Przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi może też zabezpieczyć zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej obecnie działalności.

Ulga dla klasy średniej

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) mogą skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Jest to możliwe pod warunkiem, że dochód w danym roku będzie wynosił pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł. Poza przedsiębiorcami z takiej ulgi będą też mogły korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę. A czym właściwie jest ulga dla klasy średniej? To preferencja stosowana podczas obliczania podstawy opodatkowania. Polega ona na odliczeniu od dochodu ulgi dla klasy średniej, co w efekcie zmniejsza podstawę opodatkowania.

Polski Ład a wynagrodzenia pracowników

Wspomniana wyżej ulga dla klasy średniej, a także podniesienie limitu progu podatkowego, wzrost kwoty wolnej od podatku oraz brak możliwości odliczenia składek zdrowotnych przełoży się na zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracowników. Wszystko to sprawia, że trzeba przeliczyć własne wynagrodzenie i wynagrodzenie pracowników, które obowiązuje w 2022 roku.

Pozostałe zmiany

Wśród nowości, które wprowadza Polski Ład, jest zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych. Podatnicy, którzy są już w trakcie amortyzowania nieruchomości, mogą kontynuować amortyzację do końca 2022 roku, na mocy przepisów przejściowych. W 2022 roku zmienia się też wycena prywatnego majątku wnoszonego do firmy. Przedsiębiorców dotyczyła będzie wycena na bazie aktualnej wartości rynkowej.

Przedsiębiorcy nie skorzystają też ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku sprzedaży (po 6 miesiącach) wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne. Takie zwolnienie będzie przysługiwało dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu auta. Co jeszcze wprowadza Polski Ład?

Działalność przedsiębiorcy od 2022 roku może być kontrolowana przez tzw. nabycie sprawdzające. Procedura ma na celu wychwycenie przedsiębiorców, którzy nie rejestrują wszystkich transakcji na kasie fiskalnej.

Polski Ład wprowadza także nowy limit płatności gotówkowej. Obecnie taki limit dotyczy jedynie transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. Od nowego roku limit obowiązuje również w ramach transakcji z konsumentami. O jakiej kwocie mowa? Będzie to 8 000 zł (dotąd było to 15 000 zł).

Podsumowanie

Nowy Polski Ład wprowadza duże zmiany do prawa podatkowego. Dla wielu przedsiębiorców oznacza to konieczność wdrożenia modyfikacji, między innymi w zakresie formy opodatkowania, formy organizacyjno-prawnej czy też wypracowania nowej strategii w zakresie włączania majątku przedsiębiorcy do majątku firmy i odwrotnie – przenoszenia samochodów poleasingowych do majątku prywatnego przedsiębiorcy.