2021-03-18

Odliczanie ulg remontowych oraz ulg termomodernizacyjnych

Zgodnie z przepisami, do końca kwietnia 2021 roku każdy podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za 2020 rok. Co można odliczyć od podatku i jak zrobić to prawidłowo w kontekście ulgi remontowej i ulgi termomodernizacyjnej?

Ulgi remontowe w PIT

Jeszcze kilka lat temu ulgi remontowe cieszyły się dużą popularnością. Umożliwiały bowiem odliczenie od podatku wydatków związanych z zakupem materiałów potrzebnych do remontu lokalu lub domu prywatnego. Obecnie niestety nie jesteśmy w stanie zmniejszyć podatku dochodowego przeprowadzonymi w ostatnich latach remontami. Zmiana przepisów spowodowała, że ulgi te obowiązują tylko osoby posiadające tzw. prawa nabyte, czyli prawa do odliczenia wydatków remontowych, które nabyli jeszcze w czasie trwania wcześniejszej wersji i kontynuują ją przez kolejne lata, aż do pełnego odliczenia poniesionych kosztów. Z ulgi remontowej mogą skorzystać więc osoby, które w latach 2002–2005 dokonywały modyfikacji, odbudowy lub przebudowy posiadanych lokali i nie były w stanie ze względu na zbyt niskie dochody, odliczyć wydatków remontowych w całości. Do rozliczenia niezbędne będą rachunki i faktury za zakup materiałów remontowych. Kwotę odliczeń należy złożyć na załączniku PIT-D do swojego zeznania podatkowego (składanego samodzielnie lub ze współmałżonkiem). Czy zmiana przepisów oznacza, że nie ma już możliwości odliczenia od podatku dochodowego żadnych kosztów remontu? Na szczęście nie. Istnieje bowiem inna ulga, dzięki której część prac wykonywanych w budynku możemy zakwalifikować jako koszty obniżające wysokość podatku. Jest to tzw. ulga termomodernizacyjna.

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć od podatku?

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli posiadamy dom jednorodzinny, dom w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej i w 2020 roku ponieśliśmy koszty związane z jego termomodernizacją, możemy odliczyć je od podatku w rozliczeniu składanym do końca kwietnia 2020 roku. Odliczenia możemy dokonać w pełnej kwocie i dotyczy ono zarówno materiałów budowlanych, jak i urządzeń (np. kotłów), które nabywamy w celu realizacji przedsięwzięcia. Termomodernizacja powinna zostać zakończona w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy z tego tytułu pierwszy wydatek. Chcąc odliczyć ulgę termomodernizacyjną za 2020 rok musimy:

  • rozpocząć inwestycję w 2020 roku (nie ma jednak obowiązku rozpoczynania jej od audytu termomodernizacyjnego),

  • zakupić materiały oraz usługi, które możemy odliczyć od dochodu,

  • zakończyć inwestycję nie później niż do 31 grudnia 2023 roku.

Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wszystkie powyższe działania muszą być przeprowadzone po dniu oddania budynku do użytku. Oznacza to, że ulga przysługuje wyłącznie termomodernizacji domu zamieszkałego, a nie takiego, który wciąż znajduje się w fazie budowy. Budynek musi być również przeznaczony pod cele mieszkalne (z ulgi nie skorzystają więc m.in. właściciele budynków biurowych, magazynowych, sklepowych etc.). Ulgę termomodernizacyjną możemy odliczyć od podatku rozliczając się wg. skali podatkowej (PIT-36 i PIT-37), liniowo (PIT-36L), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Aby to zrobić, musimy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i uzupełnić załącznik PIT/O. W przypadku, gdy nasze dochody za 2020 rok będą niższe niż kwota ulgi, możemy ją rozliczać w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek). Każdy z wydatków powinien być udokumentowany fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT, w związku z czym w ramach ulgi nie możemy wliczyć wydatków m.in. usług remontowo montażowych prowadzonych z pominięciem oficjalnego rozliczenia (tzw. prac “na czarno”) czy usług remontowo-montażowych wykonywanych przez firmy korzystające ze zwolnienia z VAT. Maksymalną kwotą odliczenia, której nie można przekroczyć to 53 000 zł brutto, bez względu na ilość przeprowadzanych inwestycji w różnych budynkach należących do podatnika. Ulga termomodernizacyjna ma zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do zmniejszania strat cieplnych oraz wymiany systemów grzewczych na rozwiązania bardziej ekologiczne. Celem tego jest m.in. poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu ilości szkodliwych substancji emitowanych przez nieefektywne systemy grzewcze w nieodpowiednio docieplonych domach.