2021-12-31

Karta podatkowa w 2022 roku – jakie stawki będą obowiązywać?

Wraz z wejściem w życie przepisów znanych jako Polski Ład, konkretnym zmianom ulegną przepisy związane z rozliczaniem przy pomocy karty podatkowej. Oprócz tego wzrosną również stawki. Ile będą wynosić po 1 stycznia 2022 roku?

Zmiany przepisów związane z rozliczeniem przy pomocy karty podatkowej

Kto może korzystać z karty podatkowej w 2022 roku?

Dla osób, które planowały z Nowym Rokiem zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej mamy niestety złą wiadomość. Zgodnie z art. 65 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw nie będzie możliwości wyboru karty podatkowej w momencie, gdy nie korzystaliśmy z niej w 2021 roku. Oznacza to, że z informacji z niniejszego artykułu skorzystają wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy w tej chwili korzystają z tej formy opodatkowania i chcą kontynuować ją w przyszłym roku, jak i kolejnych latach.

Jak zmieniają się stawki w karcie podatkowej?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, stawki karty podatkowej w 2022 roku mają wzrosnąć o ok. 4,2% w porównaniu do tych, które obowiązują obecnie. Na podwyżkę wpływ ma wzrost cen towarów oraz usług spowodowany m.in. wyższą inflacją.

W obwieszczeniu Ministra Finansów znajdziemy również informację o limicie dla świadczeń przy prowadzeniu niektórych usług (z wyjątkiem świadczeń dla ludności). Na rok 2022 będzie to kwota wynosząca 72 997 zł.

Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania, w której wysokość stawek zależy od danych przekazanych przez podatnika we wniosku PIT-16 (ilość pracowników, wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność), a także tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie tych informacji Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu prowadzonej działalności wydaje decyzję o wysokości stawki niezbędnej do odprowadzenia w każdym miesiącu. Wzrost cen towarów i usług oraz wyższy wskaźnik inflacji spowodowały, że we wspomnianej tabeli na 2022 rok zaszły zmiany.

Tabela stawek podatkowych dla działalności usługowych oraz wytwórczo-usługowych posiada aż 92 wyszczególnione zakresy działalności. Każdy z nich dodatkowo rozbity jest na ilość zatrudnionych pracowników (0 do maksymalnie 5), a także na jedną z trzech grup związanych z wielkością miejscowości: do 5000 mieszkańców, od 5000 do 50 000 mieszkańców oraz powyżej 50 000 mieszkańców. W zależności od tych czynników przedsiębiorca będzie musiał opłacać konkretne comiesięczne stawki. Przykładowo:

  • szewc naprawiający obuwie w miejscowości do 50 tys. mieszkańców zapłaci w 2022 roku 135 zł miesięcznie (w porównaniu – w 2021 płacił 130 zł).
  • stawka dla jubilera w tej samej wielkości mieście wynosić będzie 533 zł miesięcznie (w 2021 płacił 512 zł),
  • krawcowa prowadząca samodzielnie zakład w małym mieście zapłaci 158 zł (w porównaniu do 2021, gdy podatek wynosił 152 zł),
  • osoba świadcząca usługi kosmetyczne i posiadająca jednego pracownika w ww. mieście będzie zobowiązana ponosić miesięcznie koszt 413 zł (w porównaniu – w 2021 stawka podatkowa wynosiła 397 zł),
  • murarz z pracownikiem działający w tej samej miejscowości będzie zobowiązany opłacać podatek w wysokości 679 zł (dla porównania w 2021 roku płacił 652 zł),
  • elektryk posiadający pracownika zapłaci miesięcznie 997 zł (w porównaniu z 2021 rokiem, gdy stawka wynosiła 905 zł).

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu dostęp do karty podatkowej i związanych z nią stawek podatku dochodowego będzie niemożliwy dla przedsiębiorców, którzy nie rozliczali się w ten sposób w 2021 roku. Oznacza to, że stawki zawarte w tabeli dotyczyć będą wyłącznie tych, którzy w obecnym roku wybrali tę formę, a następnie wyrażą chęć jej kontynuowania w roku kolejnym.