2021-11-05

Limity w księgowości w 2022 roku – ile wynosi limit pełnej księgowości, limit małego podatnika VAT oraz limit ryczałtu?

Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja dla wielu przedsiębiorców, aby przygotować się na kolejne 12 miesięcy rozwijania własnych biznesów. W poniższym artykule prezentujemy limity dla pełnej księgowości, małego podatnika VAT oraz ryczałtu, obowiązujące w 2022 roku, dzięki którym właściciele biznesów mogą zacząć podejmować decyzje dotyczące pewnych strategicznych zmian w zakresie księgowości.

Limit dla pełnej księgowości w 2022 roku

Zgodnie z brzmieniem ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek przejścia na tzw. pełną księgowość (księgi rachunkowe) następuje w momencie, w którym przychody netto ze sprzedaży towarów, usług i operacji finansowych przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 2 000 000 euro wyrażonych w walucie polskiej.

Za przelicznik uznaje się kurs euro w stosunku do złotego na 1 października roku poprzedzającego. W dniu 1 października 2021 roku kurs ten wynosił 4,5941 zł za 1 euro, co oznacza, że pełną księgowość wraz z początkiem 2022 roku muszą wdrożyć firmy, które w 2021 osiągnęły limit 9 188 200 zł.

W sytuacji, gdy okazuje się, że przedsiębiorstwo przekroczyło limit, osoby nim zarządzające powinny przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego zawiadomić Urząd Skarbowy o planowanej zmianie sposobu prowadzenia księgowości. Wówczas konieczne jest nie tylko przejście np. z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe, ale również przygotowanie i złożenie w KRS rocznego sprawozdania finansowego po zakończeniu 2022 roku.

Z kolei w przypadku, gdy obroty firmy nie przekroczyły powyższego limitu przychodów, a do tej pory rozliczała się ona przy pomocy ksiąg rachunkowych, istnieje możliwość złożenia specjalnego oświadczenie o braku obowiązku sporządzania i złożenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022. Przedstawiciel firmy ma na to 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia nowego roku obrotowego.

Limit dla małego podatnika VAT w 2022 roku

Status małego podatnika VAT w 2022 roku również zależy od przychodów, jakie firma osiągnęła w roku wcześniejszym. Zgodnie z przepisami, obecnie wynosi on 1 200 000 euro (wraz z podatkiem od towarów i usług) i podobnie jak limit dla pełnej księgowości, przelicza się go po kursie na dzień 1 października. W przypadku roku 2022 wyrażony w złotówkach limit dla małego podatnika VAT wynosić będzie 5 513 000 zł.

Małym podatnikiem VAT może być również przedsiębiorstwo świadczące m.in. usługi maklerskie, zarządzające funduszami inwestycyjnymi lub prowadzące podobną działalność (z wyjątkiem komisów). Tutaj jednak należy pamiętać, że limit jest znacznie niższy i dotyczy kwoty prowizji otrzymywanych za oferowane usługi. Jeśli przekroczy on 45 000 euro w danym roku obrotowym (tj. 207 000 zł), takie przedsiębiorstwo traci status małego podatnika VAT.

Wraz z jego utratą, firma nie może m.in. rozliczać się metodą kasową, czy też składać deklaracji kwartalnych.

Limit dla ryczałtu w 2022 roku

Ryczałt to wygodna forma opodatkowania dla wielu przedsiębiorców. W związku z tym, chcą oni znać dokładny limit przychodów, który umożliwi im korzystanie z tego rozwiązania przez kolejny rok.

Podobnie, jak w przypadku pełnej księgowości, wynosi on 2 000 000 euro i przeliczany jest na polską walutę dokładnie w takim sam sposób. Oznacza to, że w roku 2022 przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych mogą pozostać firmy, które w 2021 roku osiągnęły przychód nie wyższy niż 9 188 200 zł. W przypadku rozliczeń przy pomocy ryczałtu kwartalnego, limit przychodów wynosi 200 000 euro, co oznacza, że tej formy rozliczania podatku dochodowego mogą używać firmy, których przychody w 2021 roku nie były wyższe niż 918 820 zł.

1 października dla wielu polskich przedsiębiorców jest dniem, od którego mogą rozpocząć planowanie strategii finansowej na kolejny rok. Opublikowanie przez NBP oficjalnego kursu wymiany euro sprawia, że jasne stają się dokładne stawki limitów.

To zaś powoduje, że przedsiębiorcy już teraz są w stanie określić, czy to na podstawie obecnych wyników lub posiłkowania się analizami predykcyjnymi, jaki procent limitu osiągnęli i czy w związku z tym nie muszą przygotować się m.in. na wejście w pełną księgowość, utratę statusu małego podatnika VAT lub też prawa do rozliczeń w formie ryczałtu.