2021-10-27

Zmiany podatkowe, jakie wniesie Polski Ład

Wraz z pierwszymi wzmiankami o Polskim Ładzie polscy przedsiębiorcy zaczęli uważniej śledzić kwestie dotyczące zmian podatkowych. Jak wynika z obecnego kształtu projektu, ma on bowiem w pewien sposób zrewolucjonizować kilka aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w naszym kraju. W poniższym artykule przedstawiamy najważniejsze zmiany podatkowe.

Polski Ład a podatki – jakie zmiany się szykują?

Wejście w życie przepisów zawartych w projekcie Polski Ład w znaczny sposób zmieni system podatkowy w naszym kraju. Właściciele biznesów, ale również pracownicy, z uwagą śledzą prace nad nowymi przepisami, które – zdaniem autorów projektu – mają poprawić jakość życia w Polsce.

W jaki sposób Polski Ład wpłynie na przedsiębiorców oraz obywateli? Oto najważniejsze propozycje, których w najbliższej przyszłości możemy się spodziewać.
- Wzrost kwoty wolnej od podatku: zgodnie z projektem ma ona wynosić aż 30 000 zł i dotyczyć osób rozliczających się według progresji. Taki wzrost oznacza, że limit dochodów, dla którego obowiązywać będzie najniższa (17%) stawka PIT, wzrośnie z 85 528 zł do 127 000 zł. Dopiero przekroczenie tej kwoty skutkować będzie wejściem w 32% próg podatkowy. - Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku: zgodnie z przepisami w Polskim Ładzie, po jego wejściu w życie zniknie dotychczasowa możliwość odliczenia od dochodu składki zdrowotnej. Obecnie możliwe jest odliczenie 7,75% podstawy (co oznacza, że ubezpieczony ponosi faktyczny koszt w wysokości 1,25% podstawy). Wprowadzenie nowych przepisów dotyczyć będzie wszystkich osób mających obowiązek opłacania składki (tj. emerytów, pracowników, zleceniobiorców i przedsiębiorców), w przypadku pracowników etatowych wprowadzone mają zostać specjalne rozwiązania niwelujące skutki powyższej zmiany, jednak dotyczyć będą one wyłącznie osób, których roczny przychód wynosić będzie nie więcej, niż 133 692 zł. -** Zmiana zasad obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:** Polski Ład wprowadza zmiany również w zakresie obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Osoby korzystające z rozliczenia PIT na zasadach ogólnych lub przy pomocy podatku liniowego za podstawę będą uwzględniać wysokość dochodu, co wpłynie na zwiększenie kosztów obowiązkowych obciążeń względem organów podatkowych. - Składki zdrowotne również od wynagrodzeń członków zarządów: nowelizacja przepisów wniesie również obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń członków zarządów, którzy otrzymali swoje funkcje na mocy aktu powołania. - Niższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: w przypadku zawodów medycznych stawka ryczałtu ma wynosić 14%, z kolei dla niektórych usług w obszarze IT ma być równa 12%. - Obciążenia dla pracodawców związane z zatrudnianiem na czarno: w ramach walki z szarą strefą, Polski Ład wprowadzi również mechanizmy walki z zatrudnianiem z pominięciem oficjalnych umów. Zgodnie z zapisami, przedsiębiorca w takiej sytuacji będzie posiadał pełną odpowiedzialność względem ZUS, pracownik – w myśl nowych przepisów – zostanie z owej odpowiedzialności wyłączony. - Zmiana w zasadach opodatkowania użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych: chcąc wykorzystywać pojazdy służbowe również do celów prywatnych, należy liczyć się z koniecznością rozpoznania przychodu z tego tytułu w kwocie 250 zł (dla pojazdów elektrycznych i pojazdów o mocy silnika do 60 kW) lub w kwocie 400 zł (dla pozostałych pojazdów).

Zmiany podatkowe w Polskim Ładzie – podsumowanie

Zakres zmian, jakie mają zostać wprowadzone wraz z projektem Polskiego Ładu, jest niezwykle szeroki. Dotyczą one nie tylko sfery biznesowej, ale to właśnie na nią czujnie spoglądają polscy przedsiębiorcy planujący kontynuować swoją działalność w kolejnych latach.

Dobrym znakiem z pewnością jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku, dzięki czemu nieco trudniejsze stanie się osiągnięcie 32% progu podatkowego. Z drugiej strony – likwidacja możliwości odliczenia części składki zdrowotnej sprawia, że wiele osób stanie naprzeciw wyższym kosztom prowadzenia działalności.