2020-05-11

Samozatrudnienie w czasach pandemii

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez GUS, w Polsce mamy obecnie ok. 1,3 mln samozatrudnionych, co stanowi największą grupę spośród polskich przedsiębiorców. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele takich jednoosobowych firm odczuwa skutki zastoju gospodarczego. Aby je zminimalizować wdrożono program Tarczy Antykryzysowej. Jak wygląda w nim pomoc dla samozatrudnionych w czasie pandemii?

Pomoc dla samozatrudnionych w czasach koronawirusa

Samozatrudnieni pracują w wielu rozmaitych branżach, również tych, które najbardziej dotknął kryzys związany z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa. Z tego powodu w ramach działania Tarczy Antykryzysowej również osoby samodzielnie działające w ramach własnej działalności gospodarczej otrzymały możliwość uzyskania wsparcia dla swoich biznesów. Dodatkowe środki uzyskać mogą na trzy sposoby: poprzez zaciągnięcie jednorazowej pożyczki, otrzymanie świadczenia postojowego oraz wstrzymanie opłacania składek ZUS.

Pożyczka dla samozatrudnionych

Pożyczka dla samozatrudnionych dostępna jest w wysokości 5000 zł i wniosek o jej przyznanie można składać w urzędzie pracy lub przez stronę praca.gov.pl. Aby móc się o nią starać, należy spełniać następujące warunki:

  • zatrudniać nie więcej niż 9 osób (lub pracować samodzielnie jako samozatrudniony),

  • prowadzić aktywną działalność przed 1 marca 2020 roku,

  • roczny obrót netto nie może przekraczać 2 mln euro.

Dodatkowo przepisy Tarczy Antykryzysowej pozwalają na umorzenie pożyczki pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od momentu jej przyznania nie zawiesimy ani nie zamkniemy działalności. Aby uzyskać umorzenie, musimy w ciągu 2 tygodni od momentu zakończenia trzeciego miesiąca po otrzymaniu środków złożyć stosowny wniosek poprzez serwis praca.gov.pl lub tradycyjnie, w urzędzie pracy.

Postojowe dla samozatrudnionych

Podobnie jak osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych, samozatrudnieni mogą skorzystać ze świadczeń postojowych wypłacanych przez ZUS. Wysokość takiego świadczenia wynosi 2080 zł (co stanowi 80% minimalnego wynagrodzenia), jest nieoskładkowane, nieopodatkowane i wpływa na nasze konto przez trzy kolejne miesiące. Jak zdobyć świadczenie postojowe? Wystarczy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek jednocześnie spełniając dwa warunki:

  • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia (tj. 15 681 zł),

  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadek przychodów w stosunku do miesiąca poprzedzającego musi wynosić co najmniej 15%.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Trzecim elementem stanowiącym pomoc dla samozatrudnionych jest zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące (marzec, kwiecień i maj). Wniosek w tej sprawie również należy złożyć w ZUS, a samo zwolnienie dotyczy wszystkich opłacanych składek: ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, Funduszu Pracy, Funduszu Solidarnościowego składek FEP i FGŚP. Mimo zwolnienia z konieczności opłacania składek, jako samozatrudnieni nie tracimy prawa do świadczeń zdrowotnych i świadczeń przysługujących z tytułu ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia.

Samozatrudnieni kontra koronawirus

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa dotknęły niemalże każdą branżę istniejącą w Polsce. Dlatego też niezwykle ważna stała się rządowa pomoc pozwalająca zarówno mniejszym, jak i większym firmom na przetrwanie tego trudnego okresu. Samozatrudnieni otrzymali wsparcie w postaci trzech elementów: pożyczki z możliwością umorzenia, świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Skorzystanie z nich może dać im szansę na przeczekanie stagnacji gospodarczej i zapewnić środki do kontynuowania działalności, bez potrzeby jej zawieszenia lub zamknięcia.