2020-03-20

Praca zdalna w biurze rachunkowym

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm błyskawicznie przeszło na tzw. pracę zdalną. Dzięki temu pracownicy mogą bez wychodzenia z własnych domów wykonywać obowiązki, którymi do tej pory zajmowali się w biurze. Czy taki rodzaj pracy możliwy jest w każdym zawodzie? Czy w ten sposób mogą działać również pracownicy biur rachunkowych?

Czym jest praca zdalna i jakie są jej zalety oraz wady?

Praca zdalna z definicji jest sytuacją, w której pracownik świadczy usługi na rzecz pracodawcy bez obowiązku pojawiania się w siedzibie firmy. Powody pracy w trybie zdalnym mogą być różne, od zbyt dużej odległości dzielącej go od biura, poprzez stopień niepełnosprawności pracownika uniemożliwiający mu swobodne poruszanie się, a skończywszy na – jak w przypadku sytuacji obecnej – przymusowej kwarantannie mającej zapobiec rozprzestrzenianiu się niebezpiecznej choroby. Dla wielu osób mogących po raz pierwszy w swojej karierze skorzystać z uroków tzw. home office jest to ciekawe rozwiązanie posiadające na pierwszy rzut oka wiele rozmaitych zalet. Mogą oni pracować we własnym domu, nie musza tracić czasu na dojazdy i są w stanie zoptymalizować obowiązki w taki sposób, aby znacznie skuteczniej uzyskać balans między karierą a życiem osobistym. Z drugiej strony praca w domu, często w towarzystwie innych członków rodziny, może działać na niektórych rozpraszająco.

Kto może pracować zdalnie?

Ogólna zasada mówi, że praca zdalna możliwa jest wszędzie tam, gdzie do wykonywania zawodowych obowiązków niezbędny jest jedynie komputer i połączenie z internetem. Graficy, programiści, tłumacze, czy copywriterzy to zawody, których przedstawiciele w dość sporej grupie korzystają z tej możliwości na co dzień lub w wybrane dni tygodnia. Ich zakres odpowiedzialności nie uwzględnia konieczności stałego przebywania w biurze, stąd też możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie (a często również o samodzielnie wybranych porach) stanowi ciekawy sposób na zwiększenie wydajności poprzez dostosowywanie obowiązków do własnego chronotypu. Dzięki nowoczesnym technologiom, praca zdalna możliwa jest również w coraz większej ilości zawodów nieposiadających do tej pory takich możliwości. Przykładem mogą być tutaj księgowi i pracownicy biur rachunkowych.

Praca zdalna w biurach rachunkowych – czy jest możliwa?

Rozwój technologii informatycznych oraz zmiany w prawie podatkowym powodują, że pracownicy działów księgowych i biur rachunkowych posiadają w dniu dzisiejszym możliwości, aby pracować zdalnie z dowolnego miejsca. Po pierwsze, ma to związek z szeroko idącą digitalizacją dokumentacji firmowej. W myśl zmieniających się z roku na rok przepisów, coraz więcej spraw związanych z rozliczeniem firmowych finansów da się przeprowadzić w formie cyfrowej. Faktury, deklaracje, bilanse, sprawozdania – te dokumenty tworzone są obecnie i przesyłane do organów podatkowych pod postacią elektroniczną, co z jednej strony zmniejsza zużycie papieru w przedsiębiorstwach, z drugiej – otwiera nowe możliwości pracy, w tym również pracy zdalnej. Drugim ważnym krokiem na drodze do wprowadzenia home office w biurach rachunkowych stało się przeniesienie systemów ERP do chmury obliczeniowej. To sprawia, że do wykonywania zdecydowanej większości obowiązków, księgowy potrzebuje tak naprawdę komputera z dostępem do internetu oraz przeglądarki (lub specjalnej aplikacji), przy pomocy której zaloguje się na swoje konto w firmowym systemie ERP. Trzeci element wymagający organizacji w zdalnej pracy biura księgowego to kontakt z klientami. Ten na szczęście, w dobie dostępu do szerokopasmowego internetu i nowoczesnych technologii komunikacyjnych, jest łatwy dzięki komunikatorom sieciowym, poczcie e-mail oraz dostępowi do telefonii komórkowej. Spinając wszystkie powyższe elementy, okazuje się, że praca biura rachunkowego może być obecnie wykonywana w pełni zdalnie, bez konieczności codziennego pojawiania się w siedzibie firmy. To sprawia, że jako przedstawiciele tego zawodu jesteśmy w stanie skuteczniej organizować nie tylko biznesy naszych pracodawców i klientów, ale również własne życie.