2019-04-17

Jak zostać księgowym?

Jak zostać księgowym? Prowadzenie księgowości jest wymagającym i bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Wymaga systematyczności, skrupulatności i szerokiej wiedzy. Jednak są osoby, które świetnie odnajdują się w takiej pracy. Dlatego zebraliśmy praktyczne porady, które ułatwią zaplanowanie ścieżki kariery w tej branży.

Wymagania formalne

Dobra wiadomość jest taka, że aby zostać księgowym nie ma jednej, ściśle określonej ścieżki rozwoju zawodowego. Oznacza to, że można przygotować się do wykonywania pracy jako księgowy na wiele sposobów. Oczywiście największą łatwość mają osoby, które ukończyły studia na takich kierunkach jak ekonomia czy rachunkowość i finanse, bądź też marketing i zarządzanie oraz kierunki pokrewne. Jednak w księgowości mogą się też odnaleźć absolwenci innych kierunków. Warunkiem jest bowiem posiadanie wyższego wykształcenia.

Dla osób, które nie studiowały wspomnianych kierunków dobrym rozwiązaniem jest ukończenie studiów podyplomowych z księgowości lub kursów zawodowych. Niezbędna jest też trzyletnia praktyka w księgowości. Oprócz wyższego wykształcenia przyszły księgowy musi korzystać w pełni z praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. Księgowym nie może być też osoba karana, która została skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za umyślne przestępstwo skarbowe, czy też za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi lub papierami wartościowymi.

Jakie kompetencje warto rozwijać?

Niezależnie od wyboru drogi, jaka ma doprowadzić do wykonywania wymarzonego zawodu, istnieją kompetencje, na które warto położyć szczególny nacisk. Jedną z najważniejszych jest biegła obsługa komputera z naciskiem na arkusze kalkulacyjne i programy finansowo-księgowe. Niezbędne są także duże umiejętności z zakresu matematyki. Koniecznie trzeba też znać przepisy prawa finansowego i podatkowego, ale też kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi. Warto również poznać przynajmniej jeden język obcy, ponieważ wielu księgowych znajduje pracę w dużych firmach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami. Księgowy to specjalista, który może znaleźć zatrudnienie zarówno na polskim, jak i na zagranicznym rynku pracy. Trzeba także pamiętać, że księgowość jest branżą dla osób ambitnych, ponieważ jest to zawód, który wymaga ciągłego nabywania nowych umiejętności oraz aktualizowania wiedzy.

Certyfikaty księgowe i świadectwa kwalifikacyjne

Od sierpnia 2014 roku Minister Finansów nie wydaje obowiązujących wcześniej certyfikatów księgowych i świadectw kwalifikacyjnych. Oznacza to, że kompetencje księgowych na rynku pracy weryfikują ich umiejętności oraz doświadczenie. Oczywiście wydane w poprzednich latach certyfikaty i świadectwa zachowują ważność i dają uprawnienia do pracy w zawodzie księgowego.

Praca księgowego i specjalizacje

Osoby pracujące w księgowości mają różne zadania – prowadzą księgi rachunkowe, rozliczają zobowiązania podatkowe, prowadzą ewidencje, ustalają wyniki finansowe przedsiębiorstwa, gromadzą i archiwizują dowody księgowe, księgują dokumenty, reprezentują przedsiębiorców przed organami podatkowymi i urzędami, zajmują się obsługą kadrowo-płacową i podejmują wiele innych zadań. Dlatego księgowi, którzy chcą się wyróżnić na rynku pracy mogą dążyć do zdobycia konkretnych specjalizacji. I tak księgowy może być na przykład ekspertem księgowym w zakresie kadr i płac, analityki czy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Oczywiście uzyskanie specjalizacji jest możliwe dzięki odbyciu dodatkowych kursów i zaliczeniu niezbędnych egzaminów. Zdobycie zawodu księgowego otwiera wiele możliwości rozwoju i jest tak naprawdę początkiem drogi księgowej.