2019-01-23

Dla kogo 9% CIT w 2019 roku?

Rozliczasz w ramach prowadzonej działalności podatek dochodowy od osób prawnych? Z dniem 1 stycznia 2019 roku możliwe jest skorzystanie z niższej stawki CIT 9%. Kto jest do tego uprawniony?

Stawka CIT 9% – kto może z niej skorzystać?

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stawka CIT 9% zastępuje dotychczasową stawkę podatku w wysokości 15%. Zmiany w przepisach uwzględniły również warunki, jakie przedsiębiorstwo musi spełniać, aby można było zakwalifikować je do niższej stawki podatkowej.

Warunki do zastosowania stawki 9% są dwa:

• firma musi być tzw. małym podatnikiem, czyli jej całoroczne przychody nie mogą być wyższe niż 1 200 000 EUR (w przeliczeniu po kursie ogłaszanym przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł),

• lub firma nie musi mieć statusu małego podatnika pod warunkiem, że w danym roku podatkowym dopiero rozpoczyna swoją działalność.

Kto nie może zastosować stawki CIT 9%?

Nowelizacja przepisów o stawce CIT 9% przewiduje również sytuacje, w których nie ma możliwości zastosowania niższej stawki bez względu na spełnianie wspomnianych wyżej wymagań.

Z niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych nie może skorzystać:

• spółka dzielona,

• podatnik, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu prowadzone wcześniej przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną część) o wartości przekraczającej 10 000 EUR,

• podatnik, który wniósł do przedsiębiorstwa kapitał pozyskany w wyniku likwidacji wcześniej prowadzonych przedsiębiorstw (np. w postaci udziałów),

• przedsiębiorstwo, które staje się spółką w wyniku przekształcenia (np. z jednoosobowej działalności gospodarczej) z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,

• przedsiębiorstwo, które powstaje na wskutek połączenia lub rozdzielenia podatników.