2019-01-02

Odzyskanie środków z konta VAT – jak to zrobić?

Wejście w życie split payment spowodowało konieczność przesyłania przelewu za usługi lub towary w dwa miejsca: na konto przedsiębiorcy w kwocie netto i na konto VAT w kwocie należnego podatku. O ile pieniędzmi z pierwszego konta dysponujemy bez problemów, to czy jesteśmy w stanie odzyskać środki zgromadzone na drugim rachunku?

Konto VAT – na co możemy przeznaczyć zgromadzone na nim środki?

Ideą split payment jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce. Dlatego też pieniądze gromadzone na koncie VAT są dla przedsiębiorców trudno dostępne. Mogą je oni wykorzystywać do opłacenia należności podatkowej wyszczególnionej w deklaracji podatkowej oraz w wypadku puszczania własnego przelewu split payment, kiedy to z konta standardowego pobierana jest wartość netto opłacanej faktury, a z konta VAT należny podatek. W różnych sytuacjach (np. płatność kartą lub szybkim przelewem za zakupy firmowe) może okazać się, że mimo opłacenia podatków, konto VAT wciąż posiada określoną ilość środków. Czy mamy możliwość skorzystania z nich w inny sposób, niż przewidziany przez przepisy?

Jak odzyskać środki zgromadzone na koncie VAT?

Chcąc przelać pozostałe środki z konta VAT na konto firmowe musimy w urzędzie skarbowym złożyć wniosek o ich zwrot. O takim prawie mów art. 108b ustawy o podatku od towarów i usług. Wypełniony wniosek należy złożyć od naczelnika urzędu skarbowego, w którym rozliczamy nasze deklaracje i to właśnie od niego zależy, czy pieniądze zostaną przekazane z konta VAT na konto zwykłe. Ma na to 60 dni.

Czy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić przekazania środków z rachunku VAT?

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego w sprawie przekazania środków zgromadzonych na koncie VAT na konto z nim powiązane może być odmowna w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której przedsiębiorca składający wniosek posiada jakiekolwiek zaległości podatkowe lub następuje uzasadniona obawa, że taka sytuacja będzie miała miejsce w przyszłości. Drugi – gdy przedsiębiorca stale zalega z płatnościami VAT.