2018-02-05

Zmiana VAT na niektóre wyroby medyczne

Zgodnie z przegłosowaną 14 grudnia 2017 roku nowelizacją ustawy o VAT, w miejsce obowiązującej do tej pory stawki 8% na niektóre wyroby medyczne od 1 stycznia bieżącego roku wynosi 23%. Które produkty podrożały tuż przed Nowym Rokiem?

Powód wprowadzenia nowelizacji stawki VAT

Powodem dla wprowadzenia wyższej stawki VAT na niektóre wyroby medyczne jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2015 roku mówiący o braku możliwości stosowania przez Polskę obniżonych stawek podatkowych na niektóre wymienione w załączniku nr 3 ustawy o VAT produkty.

Zmiany w ustawie przegłosowane zostały głosami 249 posłów (przeciwko było 65-ciu, 113 wstrzymało się od głosu) i zaczęły obowiązywać już w terminie 7 dni od daty ich ogłoszenia. Powodem takiej decyzji było ryzyko otrzymania wysokiej kary za niedostosowanie przepisów do wymogów Unii Europejskiej, która wynosić miała na wstępie ok. 17 mln zł oraz 1,2 mln zł za każdy kolejny dzień zwłoki.

Jakie produkty objęte zostały 23% podatkiem VAT?

Na liście produktów w załączniku nr 3 ustawy o VAT znajdziemy m.in.

  • urządzenia medyczne i sprzęt pomocniczy, który może służyć nie tylko osobom niepełnosprawnym do leczenia lub łagodzenia skutków niepełnosprawności,
  • niektóre produkty zawierające cystynę lub cysteinę,
  • produkty antykoncepcyjne,
  • produkty do higieny osobistej.

Część z nich od końca grudnia 2017 roku objęta została wyższym, 23% podatkiem VAT, co w konsekwencji ma doprowadzić do zwiększenia wpływów w budżecie o ok. 1,3 mln złotych w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Na które produkty zachowana zostanie stawka VAT 8%?

Mimo, że zgodnie z nowelizacją przepisów stawka VAT części produktów zwiększy się niemalże trzykrotnie, na liście wciąż pozostaną wyroby objęte 8% podatkiem od towarów i usług. Zaliczamy do nich m.in.:

  • soczewki kontaktowe,
  • soczewki okularowe,
  • smoczki dla niemowląt,
  • poduszki pneumatyczne dla chorych,
  • strzykawki niezbędne do podawania leków,
  • prezerwatywy.