2018-01-31

Karne opłaty biur podróży

Rezerwacja wyjazdu turystycznego zwykle wymaga wpłacenia zaliczki, która przepada w razie rezygnacji klienta. Przedpłata nie stanowi jednak wynagrodzenia za usługę, a tym samym nie podlega VAT.

Stan faktyczny

Tak zdecydował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 października 2017 r. w sprawie wniosku biura podróży o wydanie opinii dotyczącej podatku od towarów i usług. Chodziło o ustalenie, czy należności wnioskodawcy wynikające z potrącenia kosztów poniesionych w sytuacji rezygnacji uczestnika z imprezy turystycznej, zmiany przez uczestnika terminu imprezy turystycznej bądź zmiany uczestnika wyjazdu podlegają VAT. Biuro podróży – zanim dojdzie do zawarcia umowy – zwyczajowo pobiera od uczestnika zaliczkę, która stanowi określony procent ceny wyjazdu. W konsekwencji wnioskodawca może zacząć organizować wycieczkę, rezerwując np. przelot, ale ponosi jednocześnie koszty. Jeśli jednak, mimo wcześniejszej deklaracji, klient anuluje zamówienie, biuro podróży zatrzymuje przedpłatę na poczet ceny świadczenia.

Opodatkowanie VAT

Zdaniem wnioskodawcy należności wynikające z potrącenia kosztów rzeczywiście poniesionych nie podlegają VAT. Jest tak dlatego, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje m.in. w wyniku odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. W analizowanym przypadku żadna z tych czynności nie ma miejsca. O ile w przypadku dostawy towaru jest to oczywiste, o tyle w drugiej kwestii fiskus podkreślił, że zatrzymanie przez biuro podróży zaliczki w związku z rezygnacją uczestnika z wyjazdu nie jest świadczeniem usług w zamian za wynagrodzenie, ponieważ klient nie staje się beneficjentem tej czynności.

Stanowisko wnioskodawcy prawidłowe

Biorąc to wszystko pod uwagę Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem biura podróży uznając, że zatrzymanie zaliczki nie stanowi wynagrodzenia za świadczoną usługę, lecz pełni funkcję wyłącznie odszkodowawczą. Należność inkasowana od uczestnika, który nie dotrzyma warunków umowy ma właśnie taki charakter. Tym samym uznać należy, że opłata pobierana od uczestnika, który zrezygnował z uczestnictwa w imprezie turystycznej, dokonał zmiany uczestnika lub terminu wyjazdu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, interpretacja indywidualna nr 0114-KDIP1-3.4012.238.2017.1.MT