2018-02-12

Kolejna nowelizacja przepisów o sukcesji

Ostatnie zmiany w ustawie o PIT jeszcze na dobre nie okrzepły, a Ministerstwo Finansów już zapowiedziało prace nad kolejnymi. Rząd zamierza w ten sposób wycofać się z dyskusyjnych przepisów wprowadzonych poprzednio.

Noworoczny zakaz

Chodzi o przepis, który obowiązuje od 1 stycznia tego roku i zakazuje przedsiębiorcom rozliczania w podatkowych kosztach majątku otrzymanego w spadku lub darowiźnie. Nowa regulacja została wprowadzona ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2017 poz. 2175). Dotychczasowe brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT przestało w ten sposób obowiązywać. Do czasu wejścia w życie obecnej nowelizacji z treści wspomnianego przepisu wprost wynikało, że co prawda nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nieodpłatnie nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, ale wyjątkiem były te nabyte w drodze spadku lub darowizny. Zatem do końca zeszłego roku odpisy amortyzacyjne mogły być przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Uszczelnianie do znudzenia

Przypomnijmy, Ministerstwo Finansów zmieniając treść powyższego przepisu ustawy o PIT uzasadniało, że odstępstwo w zakresie darowizn było wykorzystywane przez podatników do przeszacowywania podatkowej wartości składników majątku poprzez przekazywanie ich członkom najbliższej rodziny, korzystającym ze zwolnień w podatku od spadków i darowizn. Zdaniem resortu, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej amortyzacji danego składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej (której faktyczne zakwestionowanie w przypadku wartości niematerialnych i prawnych może być problematyczne) bez wykazywania jakichkolwiek przychodów z tego tytułu i mimo tego, iż składnik ten mógł już zostać zamortyzowany u darczyńcy. W konsekwencji uznano, że konieczne jest wprowadzenie ustawowego zakazu, przy okazji obejmując nim – zupełnie nie wiedzieć, dlaczego – również majątek otrzymany w formie spadku.

Przepis wylany z kąpielą

Jak się jednak okazuje, rząd pod wpływem środowiska zmienił zdanie i amortyzacja jednak będzie dozwolona, czyli że już niedługo nastąpi nowelizacja nowelizacji. Zgodnie z zapowiedziami, odziedziczony majątek będzie mógł być amortyzowany na dotychczasowych zasadach. Spadkobiercy będą mogli więc ponownie określić wartość początkową otrzymanych w spadku środków trwałych i rozliczać je w kosztach – informuje „Rzeczpospolita”.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita