2018-12-19

Świadczenia niezamówione – nieuczciwe praktyki rynkowe

Z roku na rok walka z konkurencją staje się coraz bardziej zacięta. Niektóre firmy sięgają po sposoby, które można śmiało określić jako nieuczciwe praktyki rynkowe. Jedną z takich metod jest oferowanie świadczeń niezamówionych.

Świadczenia niezamówione – co to takiego?

Świadczenia niezamówione to nic innego, jak wykonanie usługi, której klient nie zamawiał lub wysłanie niezamówionego towaru oraz żądanie zapłaty za ową usługę lub towar. Jest to praktyka wymieniona w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. Nieuczciwą praktyką jest również żądanie zwrotu lub przechowywania niezamówionego towaru. Jest to bardzo agresywna technika sprzedaży, która w dodatku wprowadza konsumenta w błąd i wywiera nacisk w zakresie płatności za usługę lub towar.

Działania niezgodne z przepisami

Wielu konsumentów niejednokrotnie spotkało się ze świadczeniami niezamówionymi. Często stosowanym sposobem jest wysyłanie darmowych materiałów promocyjnych wraz z pismem informującym, że jeśli klient zrezygnuje z zawarcia umowy i przy tym nie zwróci towaru, to będzie zobowiązany do kontynuowania zakupów w danej firmie.

Inny przykład, to chociażby świadczenie dodatkowych usług i naliczanie opłat za nie w sytuacji, gdy nie zostały one zamówione przez użytkownika podstawowego pakietu. W przypadku takiej okoliczności, jeśli nie zawarto umowy lub nie złożono zamówienia, konsument musi mieć świadomość, że ma do czynienia z nieuczciwą praktyką rynkową. Jednocześnie brak reakcji z jego strony nie powoduje dla niego żadnych konsekwencji. Nie ma takiego pojęcia jak „milcząca zgoda” czy konieczność „jednoznacznej rezygnacji”. Wysyłka towarów niezamówionych lub świadczenie takich usług jest możliwe na ryzyko przedsiębiorcy, a klient nie ma z tego tytułu żadnych zobowiązań. Co więcej, jeśli konsument wprowadzony w błąd dokona zapłaty za świadczenia niezamówione, może domagać się zwrotu wniesionej opłaty, podobnie jak wszelkich kosztów wynikających chociażby z odesłania towaru na własny koszt.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy stosujący nieuczciwe praktyki, w tym świadczenia niezamówione, mogą się liczyć z karami pieniężnymi w wysokości 10% przychodu osiągniętego w roku poprzednim lub grzywną w wysokości nawet 5 tys. zł z tytułu wykroczenia.