2018-12-13

Firmowe samochody – zmiany w 2019 roku

1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy podatkowe dotyczące firmowych samochodów osobowych. Jakie zmiany nastąpią wraz z nowelizacją ustaw?

Leasing samochodów firmowych – zmiany w 2019 roku

Modyfikacje znane są już od sierpnia br., kiedy to Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Zakładają one m.in. zwiększenie limitu amortyzacyjnego z 20000 EUR wartości początkowej (30000 EUR w przypadku samochodów elektrycznych) do 150000 zł (i odpowiednio 225000 zł dla samochodów elektrycznych).

Z jednej strony jest to dobra wiadomość, z drugiej niekoniecznie. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że od nowego roku limit amortyzacyjny będzie obejmował również opłaty związane z leasingiem operacyjnym i umową najmu, w takiej proporcji, w jakiej jego wartość pozostaje do wartości kupowanego lub wypożyczanego samochodu. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca postanowi kupić pojazd benzynowy/diesel o wartości np. 450 000 zł, 150 000 zł stanowi 1/3 jego wartości, co oznacza, że w koszty firmowe będzie mógł wrzucić jedynie 1/3 wartości raty leasingowej.

Dla umów leasingowych zawartych do 31 grudnia 2019 r. przewidziany został okres przejściowy, w którym nowe przepisy nie będą obowiązywały leasingobiorców aż do 31 grudnia 2020 r.

Samochody firmowe – nowe przepisy związane z wydatkami w 2019 roku

Od nowego roku zmianom ulegnie również sposób rozliczania samochodów firmowych w celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Do tej pory przedsiębiorca miał możliwość wliczenia w 100% wydatków. Po zmianie przepisów utrzyma taką możliwość pod warunkiem, że pojazd wykorzystywany będzie wyłącznie do celów firmowych i będzie prowadzona jego ewidencja.

W każdym innym przypadku (np. gdy samochód firmowy używany będzie zarówno służbowo jak i prywatnie) w koszty prowadzenia działalności będzie można wliczyć tylko 75% ponoszonych kosztów.

Co w sytuacji odwrotnej, gdy posiadamy samochód prywatny i chcemy wykorzystywać go w działalności gospodarczej? Od stycznia 2019 roku zniknie obowiązek prowadzenia tzw. kilometrówki, jednak maksymalny limit wydatków możliwych do odliczenia zmniejszony zostanie do 20% ich wartości.