2018-10-04

Zdolność kredytowa firmy – jak ją poprawić?

Do realizacji zamierzeń biznesowych niezbędne są środki finansowe, a tych z kolei często brakuje przede wszystkim początkującym przedsiębiorcom. Pozyskanie kapitału na założenie firmy, finansowanie działalności bieżącej lub na inwestycje nie jest proste. Jednym ze źródeł finansowania, po które najczęściej sięgają przedsiębiorcy, są kredyty bankowe. Jednak aby je otrzymać niezbędna jest wysoka zdolność kredytowa firmy. Jak ją poprawić, aby uzyskać kredyt?

Wyliczanie zdolności kredytowej

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty kredytu z odsetkami w ustalonych terminach płatności. Banki określają ją biorąc pod uwagę różne kryteria. Wiarygodność klienta sprawdza się poprzez analizę dotychczasowej historii kredytowej, przez zapoznanie się z przychodami i rozchodami firmy, a także przez ocenę samej firmy, branży, w której działa, jak również czasu jej prowadzenia. Banki zwracają też uwagę na samych właścicieli firmy – ich wykształcenie, wiek, stan cywilny i wiele innych elementów. Jak poprawić zdolność kredytową firmy? Przede wszystkim warto zadbać o dobrą historię kredytową. Każdy bank nieufnie podchodzi do osób i firm, które nie mają żadnej historii kredytowej. Dlatego warto nawet wcześniej wziąć coś na raty i spłacić je w terminie, a już zyskamy status wiarygodnego kredytobiorcy. Warto też wziąć pod uwagę zabezpieczenie kredytu z pomocą środków trwałych – majątku i hipoteki firmy. Bank z pomocą certyfikowanego rzeczoznawcy może wycenić poszczególne przedmioty, które mogą zostać użyte jako zabezpieczenie kredytu. Może to być samochód, sprzęt specjalistyczny, a nawet wyposażenie biura. Jako zabezpieczenie mogą też posłużyć aktywa firmy, a więc gotówka, lokaty, papiery wartościowe lub obligacje. Niekiedy na zdolność kredytową mogą też wpłynąć szacowane przychody obliczane na podstawie zawartych umów handlowych.

Dobry biznesplan

Banki coraz częściej wychodzą naprzeciw potrzebom młodych przedsiębiorców i mogą przyznać kredyt nawet bez dużej zdolności kredytowej. Każdy, kto chce starać się o kredyt dla nowo powstałej firmy powinien mieć opracowany szczegółowy biznesplan z wyliczonym budżetem inwestycyjnym. Często właśnie to może sprawić, że otrzymamy potrzebny nam kredyt.

Alternatywa dla kredytu

Jeśli pomimo starań nie uzyskamy kredytu możemy poszukać alternatywnych form finansowania. Młodzi biznesmeni powinni zainteresować się funduszami venture capital czy private equity. Sposobem na poprawę sytuacji finansowej firmy może być też faktoring, kredyt kupiecki czy forfaiting.