2018-09-19

Zmiany w leasingu w 2019 roku

Leasing to jeden z najlepszych do tej pory sposobów na nabywanie pojazdów firmowych. Umożliwia m.in. zaliczenie pełnych rat do kosztów prowadzenia działalności oraz nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Jak będzie wyglądał leasing po zmianach w 2019 roku?

Leasing – 2019 rok przyniesie zmiany

Niestety, jeśli chodzi o zmiany w zakresie zasad leasingowania pojazdów, nie mamy dobrych wiadomości. Ministerstwo Finansów wraz z 1 stycznia 2019 roku planuje znacząco obniżyć jego atrakcyjność poprzez modyfikację sposobu rozliczania.

Polegać to będzie na dwóch kluczowych modyfikacjach dotychczas obowiązujących przepisów:

  1. raty leasingowe będzie można odliczyć od przychodu tylko i wyłącznie do łącznej wysokości 150 tys. zł, co jest równowartością kwoty nowego limitu amortyzacyjnego dla nabywców pojazdów osobowych,
  2. jeśli leasingowany pojazd ma być wykorzystywany w celach mieszanych (służbowych i prywatnych), będziemy mogli odliczyć jedynie połowę wysokości wydatków na paliwo i kosztów eksploatacyjnych.

Zmiany w leasingu w 2019 roku – jakie niosą konsekwencje?

O ile punkt pierwszy jest ważny przede wszystkim dla firm udzielających leasingu podmiotom gospodarczym, punkt drugi zmian spowoduje, że wszelkie wydatki ponoszone na samochody firmowe używane również do celów prywatnych, przy ich zaliczeniu do kosztów prowadzenia działalności, podlegać będą stawce 50% wartości faktury. Identyczna sytuacja ma miejsce obecnie jedynie w przypadku VAT za paliwo dla pojazdów wykorzystywanych w do celów mieszanych. Jak widać leasing w 2019 roku wprowadza daleko idące zmiany, działające na niekorzyść przedsiębiorców. Oznacza to, że wyleasingowanie pojazdu osobowego, który zamierzamy wykorzystywać zarówno do celów prywatnych jak i służbowych, nie będzie już tak opłacalne jak obecnie.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Z pewnością będą oni musieli zastanowić się, czy opcja leasingu operacyjnego jest dla nich wciąż atrakcyjna (przy zakupie pojazdów o wartości do 150 tys. zł wciąż jest to ciekawe rozwiązanie), czy może lepiej zdecydować się na zakup za gotówkę, ewentualnie rozważenie wynajmu długoterminowego.