2017-07-27

Konferencja sprawozdawczość i rewizja finansowa

W dniach 26-27 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – wyzwania i szanse nauki i dydaktyki rachunkowości” organizowana przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz International Association for Accounting Education and Research.

Problematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • sprawozdawczość i rewizja finansowa w wybranych jednostkach gospodarczych,
  • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rachunkowość,
  • sprawozdawczość zintegrowana,
  • uwarunkowania prawne sprawozdawczości i rewizji finansowej w Unii Europejskiej i na świecie,
  • ewolucja prawa bilansowego w Polsce i innych krajach europejskich,
  • problemy badań empirycznych w rachunkowości,
  • sprawozdawczość finansowa na rynkach kapitałowych,
  • dydaktyka rachunkowości, outsourcing usług księgowych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, integracja środowiska naukowego oraz pogłębiona dyskusja nad problemami określonymi w temacie konferencji. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://krf.uek.krakow.pl/

Portal „Księgowi Przyszłości” objął to wydarzenie swoim patronatem.