2017-07-26

Nowa forma czasowej rejestracji pojazdów dla firm i jednostek badawczych

Firmy specjalizujące się w testowaniu pojazdów, dzięki nowelizacji przepisów, nie będą musiały rejestrować każdego z nich w urzędzie. Dzięki temu działalność ok. 20 tys. podmiotów na polskim rynku będzie o wiele łatwiejsza.

Szczegóły projektu

Rada Ministrów przyjęła projekt resortu infrastruktury pozwalający firmom i jednostkom badawczym na czasowe rejestrowanie pojazdów mających służyć do testów. Pojazdy te otrzymają w ramach rejestracji profesjonalne tablice rejestracyjne oraz blankiet dowodu rejestracyjnego.

Nowe zapisy obejmują przedsiębiorców działających na terenie Polski (posiadających w tym kraju swoją siedzibę lub zarejestrowany oddział) zajmujących się dystrybuowaniem, testowaniem lub badaniem pojazdów. Do grona podmiotów uprawnionych należeć będą również jednostki badawcze producentów oraz Instytut Transportu Drogowego.

Kto wydaje profesjonalny dowód rejestracyjny?

Organem odpowiedzialnym za rejestrację czasową pojazdów będzie starosta, który zarówno tablice jak i blankiet dowodu wyda w momencie uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości nie większej niż 100 zł. Jedna firma będzie mogła zamówić nie więcej niż 100 blankietów, gdzie każdy z nich będzie ważny przez 1 rok. Podmiot objęty zmianami nie może jednak wykorzystać ich do innych celów niż własna działalność, tj. nie może przekazać zarówno dowodów rejestracyjnych, jak i tablic innemu użytkownikowi. W takiej sytuacji starosta ma prawo do uchylenia decyzji o wydaniu profesjonalnych tablic rejestracyjnych.

Zmiana w przepisach ma na celu zapewnienie firmom zajmującym się handlem i badaniami pojazdów ułatwienia prowadzenia działalności poprzez brak konieczności rejestrowania ich w standardowym trybie. Dzięki temu uprawnione do stosowania powyższych przepisów firmy mogą skupić się na swojej podstawowej działalności, bez konieczności każdorazowej wizyty w Wydziale Komunikacji.