2017-07-31

Nowa ustawa o biegłych rewidentach już obowiązuje

21 czerwca br. weszła w życie ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Tym samym utraciła moc prawną dotychczas obowiązująca regulacja o biegłych, co dla niektórych firm oznacza spore zmiany w bieżącej działalności.

Przedmiot regulacji

W stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie katalog zasad nie uległ zmianie. Tak, jak wcześniej, ustawa określa m.in. działalności firm audytorskich, w tym ich organizację, oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, a także reguły sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, czy odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów. Znowelizowana ustawa analogicznie reguluje zasady współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.

Jednostki zainteresowania publicznego

Najważniejszą zmianą, jaką wnosi nowa ustawa, jest utworzenie katalogu jednostek zainteresowania publicznego. Mowa tutaj m.in. o bankach, emitentach papierów wartościowych, zakładach ubezpieczeń, czy choćby o podmiotach prowadzących działalność maklerską.

Kolejnym kluczowym novum ustawy, które wzbudziło zresztą popłoch wśród korporacji prawniczych, jest zakaz równoczesnego świadczenia usług audytorskich i doradczych dla wspomnianych wyżej jednostek zainteresowania publicznego. Co więcej, nowe przepisy wprowadzają również obowiązek zmiany firmy audytorskiej po pięciu latach trwania zlecenia.

Głos środowiska

Zmiany budzą kontrowersje, gdyż jednym z efektów ma być dekoncentracja audytu skupionego w dużej w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Ustawa ma być szansą dla mniejszych firm doradztwa, które mają zwiększyć swój udział w rynku – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Z drugiej strony nie brakuje zwolenników nowej regulacji. – Skutkiem zmian wprowadzonych w ustawie o biegłych rewidentach powinna być poprawa warunków konkurowania, poprzez ograniczenie powszechnego dotąd dumpingu cenowego. Praktyka polegająca na oferowaniu tanich usług audytorskich w pakiecie z droższymi usługami doradztwa m.in. podatkowego, zostanie istotnie utrudniona – uważa Wojciech Sztuba, partner zarządzający w TPA pytany przez „Rzeczpospolitą”.

Źródła / odesłania: Rzeczpospolita, Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089).