2017-12-13

Pakiet 100 zmian dla firm

Prowadzenie biznesu w Polsce nie jest prostym zadaniem. Zmienić to ma specjalny pakiet 100 zmian wprowadzanych w przepisach dla przedsiębiorców – jakie zmiany zostały już wprowadzone a jakie zaczną wkrótce obowiązywać?

Jakie zmiany wprowadza pakiet?

Celem powstania pakietu 100 zmian dla firm jest pomoc przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw. Jest on zbiorem specjalnych ustaw i nowelizacji pozwalających dostosować obecnie obowiązujące przepisy do zmieniających się warunków rynkowych. Część spośród zmian została już wprowadzona, część czeka jeszcze na wejście w życie.

Wśród wprowadzonych już zmian znajdziemy m.in.

 • wyższy próg przychodów netto (2 mln euro zamiast 1,2 mln euro) wymuszający prowadzenie pełnej księgowości,
 • brak konieczności posiadania egzaminów państwowych do obsługi niektórych maszyn budowlanych,
 • łatwiejsze odzyskiwanie długów od niepłacących kontrahentów.

Wśród zmian, które właśnie wchodzą, lub wejdą w najbliższej przyszłości znajdziemy również:

 • zmniejszenie okresu przechowywania dokumentów pracowniczych (10 zamiast 50 lat),
 • wprowadzenie możliwości przechowywania dokumentacji firmowej w formie elektronicznej,
 • łatwiejsze przekazywanie firmy kolejnym pokoleniom,
 • prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj podmiotu gospodarczego przeznaczony dla młodych, innowacyjnych biznesów,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (nie musi udowadniać swojej uczciwości, a także wszelkie sprawy rozstrzygane mają być na jego korzyść),
 • przyjazna interpretacja przepisów,
 • większa wolność gospodarcza (jeśli przedsiębiorca nie łamie wyraźnych zakazów i ograniczeń, może prowadzić firmę tak jak uważa za stosowne),
 • prowadzenie drobnej działalności bez konieczności rejestracji (przy przychodach wynoszących maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia),
 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS przez pierwsze pół roku działalności,
 • stopniowa likwidacja nr REGON,
 • powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • możliwość zawieszenia działalności na nieograniczony okres,
 • proste sprawy urzędowe możliwe do załatwienia telefonicznie lub poprzez e-mail.