2016-04-05

Jednolity Plik Kontrolny już w lipcu? Sprawdź, co musisz wiedzieć o JPK

Jednolity Plik Kontrolny to nowy format, w jakim podatnicy prowadzący komputerowo księgi podatkowe i dowody księgowe będą musieli przekazywać je organom kontroli podatkowej. Konieczność posługiwania się JPK będzie obowiązywać już od lipca tego roku. O czym należy pamiętać przed wejściem w życie tych zmian?

Obowiązek ustawowy

Obowiązek posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym został nałożony na podatników na podstawie Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa z 10 września 2015 roku, a w szczególności w oparciu o dodany do niej artykuł 193a. W artykule tym czytamy, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy wykorzystaniu programów komputerowych organ podatkowy może żądać ich przekazania w całości bądź w części w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej, która jest dostępna w BIP-ie na stronie Ministra Finansów. Z kolei sposób przesyłania ksiąg podatkowych za pomocą środków komunikacji publicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych zostały określone w jego rozporządzeniu. Celem wprowadzenia zmian jest umożliwienie edytowania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w standardzie XML. Dzięki temu łatwiej będzie wyodrębnić z nich niezbędne dane czy też zweryfikować poprawność rozliczeń. Obowiązek przekazania organom danych w formacie JPK ma dotyczyć każdej procedury podatkowej, takiej jak: kontrola krzyżowa, kontrola podatkowa czy postępowanie podatkowe i kontrolne.

Konieczny program

Do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego przedsiębiorcy będą musieli mieć odpowiednie oprogramowanie informatyczne. Sposób, w jakim księgi podatkowe i dowody księgowe mają być przekazywane organom skarbowym, nie jest jeszcze znany.

Dokumentacja w standardzie XML

Prowadzenie ksiąg podatkowych w ujednoliconym standardzie XML ma znacząco ułatwić pracę organom podatkowym i skarbowym, dla których nierzadko problemem jest odczytanie dokumentacji przesyłanej im przez przedsiębiorców w różnych formatach. Dzięki możliwości edytowania plików będą mogły one z łatwością wyszukać interesujące je informacje. Co więcej, przekazywanie dokumentacji w postaci JPK pomoże usprawnić komunikację na linii przedsiębiorca-urząd oraz zaoszczędzić czas ze względu na brak konieczności drukowania dokumentów i przekładania ich osobiście.

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK o odpowiedniej strukturze.

„Na podstawie projektu schematu plików do JPK producenci IT opracowują mechanizmy, które pożądane informacje zawrą w formie pliku oczekiwanego przez Ministerstwo. To na podatniku ciąży jednak obowiązek dostosowania się do nowej ustawy, a co za tym idzie musi on dysponować oprogramowaniem umożliwiającym przekazywanie danych w pożądanym formacie. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami zakupu odpowiedniego oprogramowania, bądź modernizacją istniejącego, a także przeszkoleniem się w zakresie działania nowych mechanizmów. W enova365 prowadzona jest polityka dostosowania systemu do obowiązujących przepisów, dlatego też nowa funkcjonalność związaną z obsługą plików JPK zostanie udostępniona klientom w tzw. opłacie upgradowej (maintenance). Zatem, każda firma, która posiada aktualną licencję enova365, otrzyma taką funkcjonalność bezpłatnie. Kwestie dostosowania oprogramowania są ustalane indywidualnie przez dostawców rozwiązań IT dlatego też firmy powinny sprawdzić czy planują one rozwój funkcjonalności w zakresie obsługi JPK, kiedy zostanie ona wprowadzona oraz czy będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami”. mówi Jadwiga Wojtas dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova365.

Na początek tylko duzi przedsiębiorcy

Obowiązek posługiwania się Jednolitym Plikiem Kontrolnym początkowo ma dotyczyć wyłącznie dużych przedsiębiorców, prowadzących księgi podatkowe przy wykorzystaniu programu komputerowego. Z kolei mali i średni przedsiębiorcy na wprowadzenie zmian będą mieli jeszcze dwa lata, gdyż do 30 czerwca 2018 roku informacje w postaci JPK będą mogli przekazywać fakultatywnie. Po tym okresie obowiązkiem stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zostaną objęci już wszyscy przedsiębiorcy, którzy księgi podatkowe i dowody księgowe prowadzą komputerowo.

Dowiedz się więcej o jednolitym pliku kontrolnym.