2016-10-21

Jednolity Plik Kontrolny w MSP – szkolenie online

14 listopada o godzinie 10.00, zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online na temat najważniejszych aspektów prawno – technologicznych związanych z tematem JPK.

Jednolity Plik Kontrolny to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w jakim podatnicy prowadzący księgi i dowody księgowe komputerowo będą musieli przekazywać je organom kontroli podatkowej. Celem wprowadzenia pliku JPK jest usprawnienie procesów kontroli podatkowej oraz poprawa ściągalności podatków.

Już od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy z sektora MSP będą zobowiązani, bez wezwania, przekazywać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji VAT, właśnie w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 lipca 2018 roku przedsiębiorcy z tego sektora muszą być również przygotowani na e-kontrole skarbowe. Najbliższe miesiące to więc ostatnie chwile, aby przygotować firmę do nowych wymogów.

Agenda:

Dokładny program szkolenia zostanie udostępniony wkrótce.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • głównych księgowych i pracowników działów księgowych z firm z sektora MSP
  • właścicieli i pracowników biur rachunkowych i kancelarii podatkowych
  • właścicieli firm z sektora MSP
  • dyrektorów finansowych
  • osoby odpowiedzialne ze kwestie techniczne w firmach

Szkolenie poprowadzą:

Barbara Dąbrowska - Manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej. Trener i wykładowca z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, leasingu i JPK.

Jadwiga Wojtas - Dyrektor ds. produkcji i rozwoju w firmie Soneta sp. z o.o. , odpowiada za rozwój programu enova365 między innymi w aspekcie jego dostosowania do zmian prawnych.

Szkolenie potrwa około półtorej godziny, a udział w nim jest bezpłatny. Aby wziąć udział w szkoleniu należy zarejestrować. Link do szkolenia zostanie wysłany do zarejestrowanych użytkowników przed rozpoczęciem szkolenia.