2022-03-04

Samochód osobowy na firmę — jaką metodę zakupu wybrać?

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie firmy bez korzystania z auta, jednak jego zakup to dla większości przedsiębiorców relatywnie duży wydatek. Dlatego warto poświęcić chwilę, aby rozważyć dostępne formy zakupu samochodu i dowiedzieć się, jak rozliczyć taką inwestycję.

Samochód osobowy na firmę

Metody kupna samochodu na firmę

Wybierając formę zakupu samochodu na potrzeby działalności, trzeba brać pod uwagę zarówno kwestie finansowe, jak i perspektywę podatkową. Zasadniczo samochód na firmę możemy kupić na fakturę lub wziąć w leasing. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady.

Zakup samochodu na firmę 2022 – na fakturę

Zakup auta na fakturę wiąże się z jednorazowym, stosunkowo dużym wydatkiem. Dlatego może on stanowić duże obciążenie dla działalności, szczególnie jeśli zakup jest realizowany z pomocą środków bieżących. Oczywiście można sfinansować go z kredytu.

Niestety wydatku na samochód nie można wpisać bezpośrednio w koszty. Jeśli jego wartość przekracza 10 tys. zł netto w przypadku czynnych płatników VAT lub brutto w pozostałych przypadkach, należy wprowadzić go do ewidencji środków trwałych. Następnie można poddać go amortyzacji, wykonując rozłożone w czasie odpisy amortyzacyjne. Jeśli zakup dotyczy nowego samochodu, to obowiązuje liniowa metoda amortyzacji, czyli 20% stawki z wykazu stawek, przez okres 60 miesięcy. W przypadku samochodu używanego można zastosować metodę amortyzacji ze stawką indywidualną, która wynosi 40%, a okres zostaje skrócony do 30 miesięcy.

Warto pamiętać, że za wartość początkową auta uznaje się zarówno kwotę zakupu, jak i opłaty dodatkowe poniesione przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych, a więc takie wydatki jak opłaty rejestracyjne, zakup dodatkowego wyposażenia, koszty transportu etc.

Poza samym wydatkiem na zakup samochodu, jako koszty uzyskania przychodu możemy także traktować środki wydane na jego eksploatację. Jeśli samochód jest użytkowany zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych to obowiązuje limit 75% wszystkich wydanych środków. Jeśli zaś auto służy wyłącznie do celów firmowych, to można odliczyć 100% poniesionych wydatków na eksploatację. Innymi słowy, możemy jako koszt uzyskania przychodu potraktować koszty paliwa, serwisu, ale też odsetki, jeśli samochód został kupiony na kredyt. Oczywiście wszystkie wydatki wliczane w koszty muszą być udokumentowane, a do tego przedsiębiorca musi wykazać, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Przedsiębiorcy przysługuje także możliwość odliczenia podatku VAT. Jeśli samochód jest użytkowany do celów mieszanych, czyli zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych, to przysługuje 50% odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa oraz od wydatków związanych z bieżącym korzystaniem z pojazdu. Pełna kwota odliczenia podatku VAT jest możliwa tylko wtedy, gdy pojazd jest używany wyłącznie w celach firmowych. W takim wypadku należy zarejestrować auto w urzędzie skarbowym, wypełniając druk VAT-26, a także prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu, jak również opracować regulamin użytkowania samochodu w firmie. Trzeba także pamiętać, że naruszenie zasad poprzez użytkowanie takiego pojazdu również w celach prywatnych wiąże się z utratą prawa do odliczenia pełnego podatku!

Samochód na firmę 2022 a leasing

Alternatywą dla zakupu samochodu na fakturę jest leasing operacyjny lub finansowy. W przypadku leasingu finansowego leasingobiorca podobnie jak w przy zakupie pojazdu na fakturę wpisuje go do ewidencji środków trwałych, a następnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. W ramach leasingu operacyjnego samochód jest składnikiem majątku podmiotu udzielającego leasingu i to on dokonuje amortyzacji pojazdu. Zasadniczo druga opcja jest bardziej popularna ze względu na mniejsze koszty początkowe, w tym brak konieczności opłacenia podatku VAT z góry.

Przedsiębiorca korzystający z leasingu operacyjnego może zaliczać opłatę wstępną oraz raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów. Warto wiedzieć, że umowa leasingu operacyjnego jest zawierana na czas określony, który wynosi minimum 40% czasu amortyzacji, a zatem musi być zawarta na minimum 2 lata. Jeśli chodzi o koszty eksploatacyjne, to odlicza się je dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku samochodu kupionego na fakturę.

Odliczenie podatku VAT dotyczy rat leasingowych oraz wszelkich opłat przewidzianych w umowie leasingowej, jak również kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu. Prawo do pełnych odliczeń mają ci przedsiębiorcy, którzy zarejestrują samochód firmowy w urzędzie skarbowym, a także stworzą regulamin korzystania z pojazdu i będą prowadzić kilometrówkę.

Jaki sposób zakupu samochodu wybrać?

Wybierając metodę zakupu samochodu na firmę, należy wziąć pod uwagę bieżące finanse, jak i przyszłe korzyści podatkowe. Leasing operacyjny ułatwia rozłożenie kosztów zakupu w czasie, co pozwala przedsiębiorcom zachować płynność finansową. Z drugiej strony wprowadzone niedawno przepisy w ramach ustawy Polski Ład, utrudniają wykup samochodu i przeniesienie go do majątku prywatnego przedsiębiorcy oraz późniejszą sprzedaż. Tym samym leasing operacyjny, choć atrakcyjny z punktu widzenia finansowania, przestaje być dobrym rozwiązaniem, jeśli przedsiębiorca dąży do regularnej wymiany floty pojazdów na nowe.

Dowiedz się więcej na temat zmian w leasingu operacyjnym wprowadzonym przez Polski Ład

Zakup auta na fakturę nie rodzi takich problemów, ale za to jest znaczącym obciążeniem dla finansów firmy. W dodatku inwestycji nie można wliczyć bezpośrednio w koszty prowadzenia działalności i konieczne jest korzystanie z rozłożonych w czasie odpisów amortyzacyjnych. Nie ma jednak problemu z ewentualną dalszą odsprzedażą samochodu.