2021-02-24

Rozliczanie pracowników z zerowym PIT-em (do 26 roku życia)

Zerowy PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26 roku życia to próba zwiększenia dochodu tym, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Jak w praktyce wygląda korzystanie z tej ulgi i rozliczanie młodych pracowników?

Zerowy PIT za zatrudnienie młodych pracowników

Ulga dla młodych to zwolnienie z PIT przychodów podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Dotąd zerowy PIT dotyczył przychodów z umowy o pracę (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) i umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Od stycznia 2021 roku ulga dla młodych dotyczy też dochodów z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego. Jeśli dochody przekroczą wspomniany limit, to opodatkowana według skali podatkowej zostanie jedynie nadwyżka. Co ważne, podatnik ma prawo łączyć wiele różnych źródeł przychodu. Uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł nie wpływa w żaden sposób na ograniczenie prawa do ulgi. Początkowo (w 2019 roku) pracodawca mógł zaniechać obliczania i pobierania zaliczek na PIT tylko wtedy, gdy pracownik złożył oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. W innym wypadku podatki otrzymywał zwrot podatku z tytułu ulgi w zeznaniu rocznym. Od 1 stycznia 2020 roku nie jest już konieczne składanie oświadczenia, a płatnik ma obowiązek uwzględniać ulgę przy obliczaniu zaliczek na podatek. Korzystając z ulgi dla młodych, trzeba pamiętać, że nie zwalnia ona z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS.

Roczna deklaracja podatkowa PIT-11

Czy zatrudniając osoby, które nie ukończyły 26 roku życia płatnik może wystawiać dla nich roczną deklarację PIT-11? Oczywiście, że tak. Wszystko dlatego, że jest to dokument, który ma charakter informacyjny. PIT-11 zawiera dane o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych przez pracodawcę zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Znajdują się w nim także informacje o pobranych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wspomniana deklaracja podatkowa stanowi informację dla urzędu skarbowego, ale też dla pracowników i innych zatrudnionych przez płatnika osób. Jeśli podatnik nie osiągnął dochodu podlegającego opodatkowaniu, to płatnik może wystawić zerowy PIT-11 i jest to jak najbardziej prawidłowa forma. Jednocześnie nie jest do tego zobowiązany, jeśli nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy od pracownika. Niemniej jednak wielu przedsiębiorców wystawia takie deklaracje i dostarcza do urzędu skarbowego, aby zabezpieczyć się w przypadku ewentualnych kontroli. Co istotne, wspomnianego dokumentu nie wystawia się pracownikowi na mowę zlecenie lub umowę o dzieło, jeśli wartość wynagrodzenia z tej umowy nie przekracza 200 zł. A co w sytuacji, gdy młody pracownik w ciągu roku ukończy 26 lat? Wszystkie wynagrodzenia wypłacone do dnia urodzin są zwolnione z podatku, natomiast wszelkie wpłaty po tym dniu są już opodatkowane, niezależnie od tego, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie. Zatem nawet jeśli umowy zostały zawarte przed tym dniem i praca została wykonana, to liczy się data wypłaty świadczeń pieniężnych.

Jak rozliczać zerowy PIT?

Pracownik, który osiągnął w minionym roku dochody zwolnione z podatku, nie musi składać zeznania rocznego. Nie dotyczy to jednak osób, które w danym roku osiągnęły przychody nieobjęte ulgą dla młodych. Formularz muszą złożyć także ci, którzy ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku. Jest to także obowiązek dla tych, którzy muszą doliczyć do dochodu lub podatku kwoty uprzednio dokonanych odliczeń, jeśli utracili do nich prawo. Składając roczne zeznanie podatkowe trzeba też pamiętać, że limit 85 528 zł dotyczy jednego podatnika, więc w przypadku wspólnego rozliczania PIT z małżonkiem niewykorzystana część limitu nie zwiększa limitu przysługującego drugiemu małżonkowi. Niewykorzystany limit nie przechodzi też na następny rok podatkowy.

Udostępnij:

Rachunek bankowy w systemie ERP

Zobacz film