2017-06-19

Zmiany w VAT. Split payment, czyli ciąg dalszy uszczelniania systemu podatkowego

Jak pisaliśmy w lutym tego roku, Ministerstwo Finansów planowało wprowadzić mechanizm podzielonej płatności w celu zapewnienia większej stabilności wpływów z tytułu VAT. Dziś wiemy, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie już od 1 stycznia 2018 roku.

Na czym polega split payment

12 maja 2017 roku rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający wprowadzenie instytucji podzielonej płatności. Mechanizm ten uważany jest za jedno z rozwiązań do przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom podatkowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT – czytamy w ocenie skutków regulacji.

Dodatkowe 82 miliardy

Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju i Finansów, w okresie 10 lat od wejścia w życie proponowanych zmian dochody sektora finansów publicznych mają łącznie wynieść 82 mld zł. Co istotne, skutki te zostały wyszacowane jako efekt wszystkich podejmowanych działań mających na celu uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług, zarówno legislacyjnych, jak i planowanych rozwiązań organizacyjnych i informatycznych – zapewnia resort.

Rozszerzenie art. 108

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu w ustawie o podatku od towarów i usług ma zostać dodany nowy rozdział zatytułowany „Mechanizm podzielonej płatności” oraz art. 108a – art. 108e. Dla przykładu, stosownie do treści art. 108a ust. 1, podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Resort zakłada zatem dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu.

Co więcej, mechanizm podzielonej płatności będzie polegać na tym, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy towarów lub usługodawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, będzie płacona na rachunek VAT, czyli specjalne konto, na którym będą gromadzone środki pieniężne z tytułu zapłaty dostawcy podatku VAT wskazanego w otrzymanej fakturze, jak również z tytułu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy.

Szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT będą określone w ustawie – Prawo bankowe w dodawanym rozdziale zatytułowanym „Rachunek VAT”. Obecnie projekt znajduje się w fazie opiniowania.

Podstawa prawna: Projekt z dnia 12 maja 2017 roku Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz też wykład Daniela Depy na temat zmian w VAT i split payment.

Źródła / odesłania: money.pl, projekt ustawy

Newsletter

Najciekawsze posty i nowości z Księgowych Przyszłości
co miesiąc na Twojej skrzynce pocztowej.