2017-05-31

Rozliczenie zysków z aplikacji mobilnej

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej: Do jakiego źródła przychodu należy zaliczyć przychody otrzymywane z tytułu udzielenia licencji na udostępnienie aplikacji mobilnych?

Stan faktyczny

We wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego podatnik przedstawił, że w wolnym czasie zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych, z których chciałby zacząć uzyskiwać dochód. W konsekwencji miał zamiar podpisać umowę z firmą, na mocy której jego aplikacje będą dostępne w przeznaczonym do tego sklepie. W odniesieniu do zakresu licencji udzielonej firmie, wnioskodawca sprecyzował, że udzielenie tej licencji nie będzie obejmowało przeniesienia praw autorskich do aplikacji ani praw do używania praw autorskich.

Co istotne, podatnik wskazał, że nie prowadził i nie prowadzi zarobkowej działalności usługowej. Na co dzień pracuje na etacie, a aplikacje tworzone są w czasie wolnym po pracy z zamysłem osiągnięcia z nich zysku. Ponadto po podpisaniu umowy publikacja aplikacji nie będzie miała charakteru jednorazowego.

Dochód z aplikacji mobilnych

Zdaniem wnioskodawcy przychody osiągane ze wspomnianej wyżej działalności można zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych zgodnie z art. 18 ustawy o PIT, co w konsekwencji prowadzi do braku konieczności prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor KIS podzielił pogląd wnioskodawcy uznając, że określone we wniosku czynności nie są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej ani nie są wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły, a aplikacje mobilne są tworzone w czasie wolnym, po godzinach pracy, przez co do przychodów z tego źródła należy zaliczyć więc przychody uzyskane z tytułu udzielenia niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie i używanie aplikacji mobilnych.

Opinia eksperta

W realiach opisanej sprawy należy zgodzić się z interpretacją, że wpływy ze sprzedaży aplikacji trzeba zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Z opisu stanu faktycznego nie wynikało, aby działalność podatnika wykazywała cechy zorganizowania, gdyż, jak sam wskazał, aplikacje zamierzał tworzyć w czasie wolnym. Co prawda definicja działalności gospodarczej nie wspomina o czasie poświęconym na jej prowadzenie ani nie stawia żadnych kryteriów dochodowych, ale w praktyce te okoliczności mogą mieć znaczenie – ocenił pytany przez „Rzeczpospolitą” Adam Ossowski, doradca podatkowy z kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Źródła: interpretacja indywidualna (sygnatura: 2461-IBPB-2-2.4511.6.2017.2.IN), Rzeczpospolita

Newsletter

Najciekawsze posty i nowości z Księgowych Przyszłości
co miesiąc na Twojej skrzynce pocztowej.