2016-06-03

Czy w 2017 roku zaczną obowiązywać wyższe limity obrotów uprawniające do zwolnień z podatku VAT?

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd zaakceptował wniosek do Komisji Europejskiej o zwiększeniu w latach 2017-2018 limitu rocznego obrotu dla zwolnień z podatku VAT podatników z 30 tys. euro do 40 tys. euro.

Co podwyższenie limitu oznacza dla polskich podatników?

Podwyższenie limitu oznacza, że od 2017 roku nawet 24 tys. dodatkowych podmiotów gospodarczych może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Obecnie limit 30 tys. euro, czyli w przeliczeniu wynoszący ok. 150 tys. zł rocznie dla wielu z nich był dość istotnym ograniczeniem. Zwiększenie go o kolejne 50 tys. zł (do 200 tys. zł, kwoty stanowiącej równowartość 40 tys. euro) pozwoli znacznie większej liczbie przedsiębiorców zrezygnować z konieczności rejestrowania się jako vatowiec i odprowadzania z tego tytułu należnego podatku. Centrum Informacji Rządu jest zdania, że zwiększenie limitu przysłuży się gospodarce uproszczając oraz ułatwiając prowadzenie działalności gospodarczej przez firmy osiągające niewielkie obroty, zmniejszając tym samym obciążenia administracyjne polegające na konieczności ewidencji dotyczącej VAT, rozliczania podatku i wystawiania faktur. Na tym rozwiązaniu skorzystają więc firmy, które do tej pory generowały roczny obrót rzędu 150 - 200 tys. zł rocznie, oferując swoje usługi osobom prywatnym.

Jakie zalety dla administracji państwowej niesie ze sobą podwyższenie limitu?

Wyższy limit rocznych obrotów dla zwolnień z podatku VAT pozwoli administracji państwowej na jeszcze skuteczniejsze uszczelnienie systemu podatkowego. Dzięki niemu podmioty kontrolne zostaną odciążone od kontroli części małych podatników i będą w stanie skupić się na firmach generujących wyższe obroty. Również w tych branżach, w których znacznie częściej dochodzi do różnorakich oszustw podatkowych.