2021-06-11

Jak założyć działalność gospodarczą - krok po kroku

Założenie firmy to szansa na stworzenie własnego miejsca pracy, osiągnięcie niezależności, realizację pomysłów i celów oraz samorozwój. Pewność zatrudnienia, elastyczny czas pracy czy też przekształcenie zainteresowań w źródło dochodu to tylko niektóre z zalet. Jak zatem założyć własną działalność gospodarczą?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Kiedyś założenie działalności gospodarczej wiązało się z licznymi formalnościami i ogromną ilością czasu spędzonego w rozmaitych urzędach. Dziś procedury są znacznie uproszczone, a większość spraw można załatwić przez internet. Tak jest między innymi z wnioskiem, który musimy złożyć do CEIDG. Zarejestrować firmę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej możemy poprzez stronę biznes.gov.pl. Wniosek składany drogą elektroniczną można podpisać z pomocą podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem profilu zaufanego. Co ważne, na tym etapie nie trzeba podawać NIP, jeśli nie został on jeszcze nadany. Nie trzeba go też później uzupełniać, bo po otrzymaniu NIP pojawi się on w systemie CEIDG automatycznie. Przypominamy, że rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatna. To, co jednak należy podać to numery PKD, które najlepiej określą profil działalności. Oczywiście przedsiębiorca może w dowolnym momencie dodać kolejne numery PKD, usunąć nieaktualne kody lub zmienić główny kod PKD, tak, aby charakteryzowały aktualny rodzaj prowadzonej działalności. Wypełniając formularz należy także wybrać formę opodatkowania. Do wyboru jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jakie kwestie trzeba jeszcze uwzględnić na etapie składania wniosku do CEIDG? Trzeba określić, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy. Jeśli mamy już wybrane biuro rachunkowe to podajemy dane tego biura. Gdy jednak ta decyzja jest przed nami, to deklarujemy samodzielne prowadzenie dokumentacji, a z czasem możemy zaktualizować dane na ten temat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Po złożeniu wniosku w CEIDG przychodzi czas na rejestrację w ZUS. W tym przypadku składamy dokument ZZA, jeśli rejestrujemy wyłącznie składkę zdrowotną. Taka sytuacja ma miejsce, gdy chcemy skorzystać z tzw. ulgi na start lub jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na etat, który zapewnia nam wynagrodzenie wynoszące co najmniej minimalną pensję krajową. W pozostałych przypadkach składamy druk ZUA, który pozwala zarejestrować wszystkie składki. Warto wiedzieć, że każdy z wymienionych druków można wypełnić w momencie składania wniosku do CEIDG jako dodatkowy formularz. Jeśli jednak nie zrobimy tego na tym etapie to na dostarczenie ich do ZUS mamy 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Urząd Skarbowy

Przedsiębiorcy, którzy chcą lub są zobligowani być czynnymi podatnikami VAT muszą jeszcze złożyć formularz o nazwie VAT-R. To optymalne rozwiązanie dla tych, którzy zamierzają prowadzić działalność opartą o import towarów. To też odpowiednia opcja dla osób, które w ramach prowadzonej działalności będą dokonywać dostaw towarów lub usług na rzecz podmiotów również będących czynnymi podatnikami VAT. Jest to też właściwy wybór dla tych, których usługi są opodatkowane stawką poniżej 23%. Jeśli jednak odbiorcami towarów lub usług są przede wszystkim podmioty zwolnione z podatku VAT, to skorzystanie ze zwolnienia będzie najlepszym wyjściem.

Bank

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą warto pomyśleć o założeniu firmowego rachunku bankowego. Wprawdzie przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, bo zgodnie z przepisami może korzystać z rachunku osobistego, to w wielu przypadkach takie rozwiązanie jest bardzo wygodne. W dodatku wydatki związane z prowadzeniem rachunku firmowego, w tym opłaty za przelewy, można wliczyć w koszty uzyskania przychodu.

Pieczątka firmowa

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku korzystania z pieczątki firmowej, ale jest to bardzo wygodne. Dlatego warto o tym pomyśleć rozpoczynając prowadzenie działalności. Na pieczątce, którą będziemy podbijać dokumenty, powinna znaleźć się pełna nazwa firmy, adres siedziby, REGON, NIP, a także dane kontaktowe, na przykład numer telefonu.

Licencje, zezwolenia i koncesje

Zakładając działalność gospodarczą trzeba pamiętać, że niektóre firmy mogą prowadzić działalność tylko po uzyskaniu stosownej licencji, koncesji lub zezwolenia. Tak jest chociażby w przypadku firm zajmujących się ochroną osób i mienia, dystrybuowaniem paliwem lub energią, wytwarzaniem i sprzedażą broni, amunicji czy materiałów wybuchowych, wymianą walut, prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej, sprzedaży alkoholu etc. Licencję muszą posiadać agencje pracy czy też agencje nieruchomości. Koncesja będzie niezbędna chociażby dla rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych. Zezwolenie będzie z kolei potrzebne dla tych, którzy chcą prowadzić obrót środkami ochrony roślin, planują realizować usługi detektywistyczne czy też zajmować się działalnością telekomunikacyjną. Lista działalności, które wymagają stosownych pozwoleń jest dość długa, a uzyskanie zezwolenia, licencji lub koncesji może wiązać się z dodatkowymi opłatami i formalnościami, dlatego warto zapoznać się z ewentualnymi wymogami odpowiednio wcześniej. Po dopełnieniu formalności można od razu przystąpić do prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników, podejmowania działań marketingowych i pozyskiwania klientów.