2020-04-28

Wypożyczanie pracowników między firmami

Trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw zapoczątkowała myślenie o redukcji etatów. Aby przetrwać trudny okres nie trzeba jednak w każdej sytuacji zwalniać pracowników. Istnieje możliwość ich wypożyczenia do firm, które w danym momencie cierpią na brak rąk do pracy.

Wypożyczanie pracowników – czym jest?

Wypożyczanie pracowników (nazwane również leasingiem pracowniczym) jest działaniem polegającym na czasowym wynajmie pracowników zatrudnionych na stałe w jednej firmie innemu przedsiębiorstwu. Okres takiego wynajmu zawsze ustalany jest indywidualnie między zainteresowanymi podmiotami. Aby do takiego wynajmu doszło, niezbędna jest również zgoda pracownika udzielona w formie pisemnej, a także ustalenie między pracownikiem a jego tymczasowym pracodawcą warunków płacowych oraz zakresu obowiązków.

Jak działa wypożyczanie pracowników w praktyce?

Decydując się na wynajem pracowników między firmami warto pamiętać o kilku zasadach, jakimi powinniśmy się kierować. Dokładnie określone zostały w art. 174 kodeksu pracy, gdzie mowa jest o tzw. "najmie pracy". Wypożyczenie pracownika polega na udzieleniu mu urlopu bezpłatnego w jego macierzystej firmie na okres, w jakim ma trwać jego praca w przedsiębiorstwie poszukującym siły roboczej. Bardzo ważne jest jednak otrzymanie pisemnej zgody pracownika na taki transfer – bez tego przeprowadzenie całej procedury nie będzie możliwe. Wynajem pracowników wymaga więc czterech rzeczy: 9 - porozumienia zawartego między firmami, gdzie określany jest okres wypożyczenia pracownika,

  • pisemnej zgody wypożyczanego pracownika na świadczenie pracy u innego pracodawcy przez czas wymieniony w porozumieniu,

  • umowy o pracę z nowym pracodawcą określającej warunki współpracy (w tym również wynagrodzenie),

  • urlopu bezpłatnego, udzielanego wynajmowanemu pracownikowi w jego macierzystej firmie na okres wypożyczenia przez podmiot docelowy.

Z punktu widzenia pracownika bardzo ważną informacją jest fakt, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się do stażu pracy w firmie macierzystej, dzięki czemu nie wpływa negatywnie m.in. na długość urlopu wypoczynkowego, czy też przyznawanie nagród jubileuszowych.

Wypożyczanie pracowników a praca tymczasowa

Choć działalność agencji pracy tymczasowej może wyglądać podobnie, istnieją zasadnicze różnice między nią a opisywanym w tym artykule wypożyczaniem pracowników. Jedną z głównych różnic jest podmiot, od którego pracownik otrzymuje swoją pensję. W przypadku agencji pracy tymczasowej będzie to właśnie zatrudniająca go agencja. W przypadku wypożyczenia – środki te wypłacane będą przed firmę, na rzecz której nastąpiło jego wypożyczenie. Co więcej, przepisy regulujące działalność agencji pracy tymczasowej jasno określają, że zatrudnieni przez nią pracownicy mogą świadczyć usługi na rzecz jednego pracodawcy przez maksymalnie 18 miesięcy. Muszą mieć również zapewnione identyczne warunki pracy oraz wynagrodzenia, jak osoby zatrudnione na etacie w danym przedsiębiorstwie. Takie obostrzenia nie dotyczą pracowników wynajmowanych – w ich przypadku okres zatrudnienia regulowany jest (za zgodą pracownika) przez strony zainteresowane wynajmem, warunki zatrudnienia zaś (w tym pensja oraz świadczenia dodatkowe) ustalane są bezpośrednio z pracownikiem.

Kiedy warto wykorzystać wypożyczanie pracowników między firmami?

Wypożyczanie pracowników między firmami jest w pełni legalną, choć mało popularną na polskim rynku praktyką. Może mieć miejsce np. w sytuacji spowolnienia gospodarczego w niektórych sektorach. Zamiast zwalniać pracowników, przedsiębiorstwo może czasowo wypożyczyć ich do firm, w których potrzebne są w danej chwili dodatkowe moce przerobowe. To zaś sprawia, że nawet w cięższych ekonomicznie czasach firmy są w stanie zatroszczyć się o swoich pracowników przekazując ich na określony czas w te sektory rynku, w których będą mogli zarabiać na swoje utrzymanie bez zbędnego stresu spowodowanego widmem zwolnień.