Aby każda drużyna, niezależnie od miejsca zamieszkania, miała równe szanse, organizatorzy zdecydowali się wprowadzić parytet regionalny, zgodnie z którym do kolejnych etapów konkursu będą przechodziły najlepsze drużyny z 6 wyodrębnionych okręgów Polski:

  1. okręg 1: mazowieckie, podlaskie
  2. okręg 2: małopolskie, podkarpackie, lubelskie
  3. okręg 3: dolnośląskie, opolskie
  4. okręg 4: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie
  5. okręg 5: kujawsko pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
  6. okręg 6: łódzkie, śląskie, świętokrzyskie

O przynależności do danego okręgu decyduje miejsce zamieszkania lidera drużyny, wskazane w zgłoszeniu do konkursu.

Organizatorzy konkursu

  •  

    Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz firma Soneta Sp. z o.o., producent oprogramowania do zarządzania i księgowości — enova365.

  •