Księgowi Przyszłości 2020 Regulamin

FAQ

 1. Ile będzie pytań testowych na każdym etapie konkursu?

  W I etapie będzie po 30 pytań jednokrotnego wyboru (25 pytań trudnych i 5 pytań łatwych). W II etapie uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 10 pytań wielokrotnego wyboru.

 2. Czy można przerwać rozwiązywanie testu i wrócić do niego później?

  Nie, test można otworzyć tylko raz i należy uzupełnić go do końca za jednym razem. Nie ma możliwości powrócenia do testu w późniejszym terminie.

 3. Czy i jaki jest limit czasu na odpowiedź?

  Przewidywany jest limit 3 minut na pojedyncze pytanie.

 4. Czy tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa?

  Etap I to pytania testowe jednokrotnego wyboru – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Etap II to pytania wielokrotnego wyboru, gdzie do wyboru będą 4 odpowiedzi. W tym etapie prawidłowe mogą być 1, 2, 3 lub wszystkie odpowiedzi.

 5. Czy są punkty ujemne?

  Nie, ale system oceny jest 0 - 1, co oznacza, że jeśli w II etapie będą 3 odpowiedzi prawidłowe, a ktoś zaznaczy 1 lub 2 prawidłowe, to i tak otrzyma 0 punktów.

 6. Czy uczestnik widzi wszystkie pytania, czy pojawiają się one pojedynczo?

  Pytania pojawiają się pojedynczo.

 7. Czy jest możliwość powrotu do pytania poprzedniego i zmiany bądź wyboru odpowiedzi?

  Nie ma takiej możliwości, jedno pytanie się zamyka, otwiera się następne i nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.

 8. Czy prawdą jest, że będą pytania z oprogramowania enova365?

  Tak, zgodnie z regulaminem pytania dotyczące oprogramowania enova365 pojawią się w etapach I i II. (w każdym zestawie będzie 1 pytanie z enova365). Od 15 marca br., w zakładce konkurs, zostanie umieszczona broszura z informacjami na temat oprogramowania enova365 i tylko z tego zakresu będą pytania konkursowe.

 9. Jaki będzie temat eseju konkursowego?

  Finalny temat eseju wraz z instrukcjami zostanie opublikowany na stronie oraz wysłany do półfinalistów po zakończeniu trzeciego etapu konkursu.

 10. Jak będzie wyglądał Finał Konkursu?

  Do udziału w Finale zaproszone zostaną po 3 drużyny z każdej kategorii. Finał w postaci obrony prac konkursowych odbędzie się 13 października, wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia w czasie uroczystej gali zamykającej konkurs.

 11. Czy wszyscy członkowie drużyny muszą brać udział w Finale Konkursu?

  Jeśli z przyczyn losowych niemożliwe jest pojawianie się na finale wszystkich członków drużyny, dopuszczalny jest reprezentowanie drużyny przez minimum dwóch członków zespołu.

 12. Kto może zarejestrować się do kategorii studenckiej?

  W kategorii studenckiej mogą brać osoby, które w momencie zapisu na konkurs są studentami uczelni wyższych.

 13. Dla kogo dedykowana jest kategoria kadrowo - płacowa? Czy w tej kategorii drużyny odpowiadają na te same pytania co pozostałe zespoły?

  Kategoria KP (kadrowo - płacowa) dedykowana jest dla drużyn złożonych ze specjalistów zajmujących się sprawami kadrowymi, naliczaniem płac oraz sprawami HR. Uczestnicy tej kategorii mają inne pytania niż pozostałe drużyny oraz osobną klasyfikację konkursową. Przykładowe pytania do tej kategorii będziemy udostępniać w testach rozgrywkowych w serwisie oraz w mediach społecznościowych już wkrótce!