• 2018-10-15

  Działalność nierejestrowana a współpraca z firmą

  Wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności nierejestrowanej spowodowało, że wiele osób chciałoby wykorzystać ją w celu uzyskania dodatkowego dochodu bez konieczności rejestrowania się jako przedsiębiorca. Jak wyglądają zasady dotyczące działalności nierejestrowanej dla współpracy z innymi firmami? Czy działalność nierejestrowana daje takie możliwości?

  więcej >
 • 2018-10-09

  Jak rozliczyć kradzież samochodu firmowego

  W wielu firmach samochód niezbędny jest do wykonywanie konkretnej pracy, dlatego jego kradzież może być dla przedsiębiorstwa dużą stratą. Jak rozliczyć kradzież samochodu firmowego i jakie niesie to za sobą następstwa podatkowe?

  więcej >
 • 2018-01-18

  W kalejdoskopie zmian nie tylko podatkowych

  Nowy rok zawsze przynosi zmiany, ale 2018 dostarcza ich wyjątkowo dużo. Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła płaca minimalna, JPK dotyczy już każdego przedsiębiorcy a przelewy na ZUS będzie można wykonywać na jedno konto. Pracodawca już nie sporządzi za nas zeznania rocznego. Co jeszcze się zmieniło?

  więcej >
 • 2017-12-15
 • 2017-09-06

  Ulga prorodzinna po rozwodzie

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje prawo odliczenia tzw. ulgi prorodzinnej. Mechanizm jest prosty, natomiast sprawa komplikuje się, gdy ze wspomnianej możliwości chcą skorzystać rozwiedzeni rodzice.

  więcej >
 • 2017-08-18

  Kariera w księgowości – jak ją rozpocząć i jakie daje perspektywy?

  Szeroko pojęta branża finansowa daje duże możliwości pod względem zatrudnienia. Od pewnego poziomu wiedzy i doświadczenia oferuje również bardzo dobre wynagrodzenia. Jednakże ceną za to wszystko jest konieczność posiadania naprawdę sporej wiedzy z zakresu rachunkowości. Wiedzy, którą ze względu na stale zmieniające się przepisy, należy nieustannie aktualizować.

  więcej >
 • 2017-08-11

  Sprzedaż ogródka działkowego a PIT

  Zdaniem fiskusa sprzedaż ogródka działkowego wiąże się z obowiązkiem uiszczenia PIT. W niedawnym wyroku NSA opowiedział się jednak po stronie działkowców, nie zgadzając się z dotychczasową wykładnią przepisów.

  więcej >
 • 2017-06-23

  Ulga w podatku rolnym. Co może wójt?

  Działalność rolnicza narażona jest na wiele nagłych i niespodziewanych zdarzeń, a ze względu na swoją specyfikę – przede wszystkim zdarzeń losowych, np. nawałnice czy susze. W jakich przypadkach kierownik jednostki samorządowej może zwolnić rolnika z płacenia podatku?

  więcej >
 • 2017-06-07

  50% koszty obejmują również premię

  Premia uznaniowa, o ile jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika - twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami, może być przychodem pracownika określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, pozwalającym na zastosowanie 50 proc. kosztów dla twórców. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom - twórcom w postaci premii – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2017-02-24

  Około 200 tys. przedsiębiorców w Polsce objętych obowiązkiem wysyłki JPK

  Od 1 stycznia tego roku wszyscy mali i średni przedsiębiorcy w Polsce zostali objęci obowiązkową, comiesięczną wysyłką ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK_VAT należy przesyłać na bramkę MF do 25-go następnego miesiąca. Ponieważ 25-ty wypada w lutym w sobotę, termin wysyłki pierwszej styczniowej ewidencji mija w poniedziałek, 27 lutego.

  więcej >
 • 2016-11-09

  Właściwość naczelnika urzędu skarbowego

  Obowiązująca aktualnie ordynacja podatkowa jednoznacznie stanowi, że organy podatkowe muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości miejscowej. Aby jednak rozliczyć daninę należną fiskusowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również złożyć deklarację podatkową, konieczne jest ustalenie, który naczelnik urzędu skarbowego jest w danym przypadku właściwy.

  więcej >
 • 2016-10-05

  Kiedy firma może zostać wykreślona z rejestru VAT?

  Dla wielu działających w Polsce firm rejestracja w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT jest obowiązkiem wymagającym wypełnienia i złożenia VAT-R. W myśl istniejących w naszym kraju przepisów okazuje się, że wykreślenie z rejestru "vatowców" możliwe jest nie tylko na wniosek przedsiębiorcy, ale dokonać tego może również Naczelnik Urzędu Skarbowego w wypadku wystąpienia szczególnych warunków. Jakie to warunki?

  więcej >