• Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

  Wraz z rozpoczęciem 2017 roku Państwowa Inspekcja Pracy uzyska nowe uprawnienia pozwalające na jeszcze dokładniejsze kontrolowanie przedsiębiorstw pod względem zgodności ich działania z zasadami obowiązującymi w znowelizowanym Kodeksie pracy. Nowe uprawnienia związane są z m.in. z wprowadzeniem w życie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu dla pracownika, zawierającej określoną odgórnie minimalną stawkę godzinową.

  więcej >
 • 2016-10-14

  Prywatny samochód w firmie

  Prowadzenie działalności gospodarczej zwykle wiąże się z częstymi podróżami. W takiej sytuacji samochód osobowy eksploatowany dotychczas wyłącznie jako prywatny, zaczyna być używany również do celów służbowych. Rodzi się zatem pytanie, czy wydatki z tym związane można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

  więcej >
 • Nadchodzą zmiany w systemie interpretacji podatkowych

  Od 1 lipca Minister właściwy od spraw finansów publicznych stał się organem właściwym w sprawach interpretacji ogólnych, które mają służyć ujednoliceniu stosowania przepisów prawa podatkowego. To nie jedyna z nadchodzących zmian o których warto pamiętać.

  więcej >
 • 2016-10-10

  Wynagrodzenie urlopowe a składki zmienne

  Pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował. O ile w przypadku wynagrodzenia w stawce stałej wyliczenie kwoty urlopu nie sprawia trudności, to w przypadku wynagrodzenia w stawce zmiennej wymaga odpowiedniego wyliczenia.

  więcej >
 • Paragony online

  Ministerstwo Rozwoju ma w planach wprowadzenie obowiązku wydawania tzw. paragonów online, czyli dokumentów, które w momencie wystawienia będą automatycznie przesyłane przez internet do Urzędu Skarbowego. Rodzi to konkretne problemy - nie wszystkie dostępne na rynku kasy fiskalne posiadają opcję połączenia z siecią, a co za tym idzie, wprowadzenie nowych przepisów zmusi wielu sprzedawców do ich wymiany.

  więcej >
 • 2016-10-05

  Kiedy firma może zostać wykreślona z rejestru VAT?

  Dla wielu działających w Polsce firm rejestracja w Urzędzie Skarbowym jako podatnik VAT jest obowiązkiem wymagającym wypełnienia i złożenia VAT-R. W myśl istniejących w naszym kraju przepisów okazuje się, że wykreślenie z rejestru "vatowców" możliwe jest nie tylko na wniosek przedsiębiorcy, ale dokonać tego może również Naczelnik Urzędu Skarbowego w wypadku wystąpienia szczególnych warunków. Jakie to warunki?

  więcej >
 • 2016-09-28

  Podział zysku pomiędzy pracowników

  Zysk netto wypracowany przez spółkę kapitałową może zostać przeznaczony na różne cele. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest wypłata dywidendy dla udziałowców (akcjonariuszy) czy zasilenie kapitału zapasowego lub rezerwowego. Coraz częściej jednak zysk netto jest także wypłacany pracownikom w formie nagrody, choć niejasne regulacje mogą zniechęcać do korzystania z tej możliwości.

  więcej >
 • 2016-09-26
 • Niższy PIT dla twórców od 2017 roku

  Obecnie twórca pracujący na umowy cywilno-prawne może pomniejszyć swoje przychody podlegające opodatkowaniu o 50 procent pod warunkiem, że rocznie nie przekroczy 42 764 zł, czyli połowy pierwszego przedziału w skali podatkowej. Zapis ustanawiający powyższy limit wprowadzono z początkiem stycznia 2013 roku, a obecnie w Ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego trwają prace nad kolejną modyfikacją przepisów.

  więcej >