• Tekst jednolity ustawy o CIT już ze zmianami

  W Dzienniku Ustaw z 24 listopada 2016 r. pod poz. 1888 opublikowany został nowy tekst jednolity wielokrotnie już nowelizowanej ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak pospieszono się nieco bo zaledwie kilka dni później Sejm uchwalił kolejną nowelizację, która wprowadza zmiany do tej ustawy. Przy okazji nowelizacji dotyczącej kwoty wolnej w PIT wprowadzono też zmiany do ustawy o CIT.

  więcej >
 • Centralny Rejestr Faktur

  Uchwalona niedawno tzw. duża nowelizacja ustawy o VAT to nie jedyna zmiana mająca na celu ograniczenie nadużyć i uszczelnienie systemu podatkowego. Na koniec tego roku planowane jest wdrożenie Centralnego Rejestru Faktur. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  więcej >
 • Nowe limity w podatku dochodowym na 2017 rok

  Znamy już stawki karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego na 2017 rok. Ważny jest limit uprawniający do formy opodatkowania liczony na moment wyboru tej formy. Nie ma znaczenia korekta przychodów mająca miejsce już w następnym roku podatkowym – co potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2016-12-21

  Dni wolne w 2017 roku

  Rok 2017 wkrótce stanie się faktem. Z tego powodu warto już dziś zastanowić się nad urlopami na kolejne 365 dni, aby wykorzystując dni ustawowo wolne od pracy i maksymalnie wydłużyć planowany wypoczynek przy minimalnym wykorzystaniu puli urlopowej.

  więcej >
 • Zmiany w przepisach 2017 w pigułce

  Nowy rok to w prawodawstwie nowe regulacje prawne. W 2017 r. wielu zmian należy oczekiwać w zakresie poboru podatku VAT, które wynikają z nowelizacji ustawy o VAT. 2017 to również rewolucyjne zmiany w umowach cywilnoprawnych wprowadzające regulacje w zakresie poziomu wynagrodzenia, przysługujące za pracę na podstawie stosunku pracy a także nowe regulacje związane z rozliczaniem pracy w nocy.

  więcej >
 • 2016-12-12

  Amortyzacja środków trwałych w firmie

  Wydatków na zakup rzeczy wykorzystywanych w firmie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych. Jak zatem odpisywane są środki trwałe, które tracą na wartości wraz z okresem ich używania? Przypominamy najważniejsze zasady.

  więcej >
 • Ułatwienia dla prowadzących działalność badawczo-rozwojową

  Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie, które przedłuża do końca 2019 r. obowiązujące obecnie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów przyznanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej wprowadza zwiększenie od 1 stycznia 2017 r. zachęt w podatkach dochodowych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej.

  więcej >
 • Nowe limity w podatku dochodowym na 2017 rok

  Znamy już stawki karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego na 2017 rok. Ważny jest limit uprawniający do formy opodatkowania liczony na moment wyboru tej formy. Nie ma znaczenia korekta przychodów mająca miejsce już w następnym roku podatkowym – co potwierdza Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2016-11-30

  Rejestracja na potrzeby VAT

  Bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej, każdy przedsiębiorca może zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT). Oprócz oczywistych zalet tego rozwiązania, trzeba także pamiętać o obowiązkach wynikających z rejestracji.

  więcej >