• 2017-06-23

  Ulga w podatku rolnym. Co może wójt?

  Działalność rolnicza narażona jest na wiele nagłych i niespodziewanych zdarzeń, a ze względu na swoją specyfikę – przede wszystkim zdarzeń losowych, np. nawałnice czy susze. W jakich przypadkach kierownik jednostki samorządowej może zwolnić rolnika z płacenia podatku?

  więcej >
 • Zmiany w prawie bilansowym i plany na przyszłość

  Zaledwie kilka miesięcy minęło od ostatniej nowelizacji ustawy o rachunkowości a już są projektowane kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów stawia sobie za cel wprowadzenie edytowalnej formy elektronicznych sprawozdań finansowych, która pozwoli na zwiększenie dostępności i przydatności informacji zawartych w raportach. Aktywnie pracuje też Komitet Standardów Rachunkowości. Księgowych i producentów oprogramowania czekają więc nowe wyzwania.

  więcej >
 • 2017-06-07

  50% koszty obejmują również premię

  Premia uznaniowa, o ile jest bezpośrednio związana z korzystaniem przez pracownika - twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem przez niego tymi prawami, może być przychodem pracownika określonym w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, pozwalającym na zastosowanie 50 proc. kosztów dla twórców. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy normujące wynagrodzenie twórców nie zakazują wypłaty wynagrodzenia pracownikom - twórcom w postaci premii – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

  więcej >
 • 2017-05-31
 • Zmiany w zaskarżaniach interpretacji indywidualnej

  Od 1 czerwca 2017 r. podatnik, który chce zaskarżyć interpretację do sądu, nie musi już wzywać Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa, lecz od razu skargę do WSA. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przypadku jeżeli wnioskodawca, zamiast skargi, omyłkowo skieruje wezwanie do dyrektora KIS, urzędnicy powiadomią go o zmianie prawa.

  więcej >
 • Działania na rzecz obronności a ulga dla firm

  Projekt ustawy o realizowaniu zadań na rzecz obronności państwa z dnia 15 marca 2017 roku zakłada pojawienie się ulgi dla tych przedsiębiorców, którzy będą aktywnie działać na rzecz obronności państwa wykonując zadania zlecane przez odpowiednie organy.

  więcej >
 • 2017-05-17

  Korekta rocznej deklaracji PIT - jak i do kiedy ją złożyć?

  W czasie rozliczania rocznej deklaracji PIT może się zdarzyć, że popełnimy błąd wymagający naprostowania. Może to mieć związek np. ze źle wyliczoną kwotą podatku, co jest sytuacją wymagającą złożenia odpowiedniej korekty. W jaki sposób to zrobić i kiedy? O tym piszemy w dzisiejszym artykule.

  więcej >
 • 2017-05-08

  Jak obliczyć współczynnik urlopowy na 2017 rok?

  Za niewykorzystany przez pracownika urlop należy mu się ekwiwalent pieniężny. W celu sprawdzenia, jak wysoka ma to być suma, należy obliczyć współczynnik urlopowy za konkretny rok kalendarzowy. W poniższym artykule pokazujemy w jaki sposób obliczyć współczynnik za 2017 rok.

  więcej >
 • 2017-04-24

  Czy można anulować fakturę sprzedaży?

  Faktury sprzedaży to jeden z podstawowych i najczęściej wystawianych dokumentów w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Warto więc wiedzieć czy i na jakich warunkach można je anulować, gdyby zaszła taka potrzeba.

  więcej >
 • 2017-04-21

  Czy dane największych płatników CIT będą jawne?

  W chwili obecnej dane podatników podatku CIT są niejawne, przez co zwykli obywatele nie mają możliwości zaczerpnięcia informacji na temat efektów prowadzonej przez nich działalności. Z tego powodu powstał projekt, który zakłada możliwość publikacji wybranych danych do publicznej wiadomości.

  więcej >